Hun krever et løft på minst 50.000 kroner for sine medlemmer.

Væpnet med statistikk som viser at lærerne blir eldre, elevene flere og ikke minst at lærerne har sakket akterut i forhold til andre grupper, går Helga Hjetland på krigsstien.

– Dette kan ikke Norge leve med, slår hun fast overfor VG.

– Skal kvaliteten på den norske skole opprettholdes, må flere unge ønske å bli lærere. Da må lønnen opp med minst 50.000 kroner i de to neste hovedoppgjørene, sier hun.