Nå ber partiet om en klargjøring.

Regjeringen vil at Norge skal arbeide for å skrinlegge dagens planer for rakettforsvar, står det i Soria Moria-erklæringen.

Det rimer dårlig med den informasjonen forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gir Stortinget i et brev om rakettforsvar og Norges bidrag. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité ba om informasjonen etter en artikkelserie i Bergens Tidende.

Både ja og nei

— Jeg vil først understreke at denne regjeringen har stilt seg kritisk til behovet for og utviklingen av et globalt missilforsvarssystem. Vi mener det er viktig å unngå at denne utviklingen bidrar til et fornyet våpenkappløp. Det er en av grunnene til at regjeringen oppfordrer til nær dialog og samarbeid med blant annet Russland. Vi har videre tatt til orde for en grundig konsultasjonsprosess i NATO, blant annet for å drøfte trusselvurderingene som ligger til grunn for utviklingen av et slikt system, skriver forsvarsminister Strøm-Erichsen til Stortinget.

Samtidig understreker hun at regjeringen sier ja til et begrenset, taktisk rakettforsvar - kalt ALTBMD.

SVs forsvarspolitiske talsmann på Stortinget, Bjørn Jacobsen, synes statsråden formulerer seg uklart i forhold til forpliktelsene i regjeringserklæringen.

Kan være på glid

— Soria Moria-erklæringen skal forstås slik at Norge skal jobbe aktivt mot enhver form for rakettforsvar. Vi er ikke kritiske til utviklingen av at rakettforsvar - vi er imot, sier Jacobsen.

— Er regjeringen på glid i retning av å akseptere et rakettforsvar?

— Det virker som om vi inviteres til å akseptere det, og at veien blir til mens man går. Det er uaktuelt for SV å godta dette uten å protestere i NATO.

— Regjeringen må nå tydeliggjøre, både overfor opinionen i Norge, men også overfor våre alliansepartnere og allierte, hva som står i regjeringserklæringen, sir Jacobsen.

— Betyr det at regjeringen bør si nei til både det taktiske og strategiske rakettforsvaret i NATO.

— Det kan virke som om det arbeides for å samordne systemene, ikke minst i lys av uttalelsene til NATOs generalsekretær. Da vil vi virkelig være ute og kjøre. Begge formene for rakettforsvar blir en del av den samme debatten, sier Jacobsen.

Hemmelig orientering

Forsvarsdepartementet opplyser at bevilgningene til NATOs rakettforsvar inngår i en sekkepost i det årlige forsvarsbudsjettet - over kapittel 1760, post 75 - NATOs investeringsprogram for sikkerhet.

Stortinget har bevilget pengene uten informasjon om at pengene blant annet har gått til rakettforsvar.

Forsvarsminister Strøm-Erichsen har opplyst at hun har orientert om rakettforsvaret i den utvidede utenrikskomiteen. Her er forhandlingene hemmelige, og det er forbudt å referere hva som sies i komiteen.

NATOs forsvarsministere skal diskutere den videre utviklingen for både det taktiske og globale rakettforsvaret på et møte i Brussel i midten av juni.