THOMAS SPENCE

Brevet fra Kampflyprosjektet spesifiserer målene med jagerflyet på en måte som kan oppfattes skreddersydd for det amerikanske kampflyet JSF. Kritikere karakteriserer JSF som et bombefly.

Kampflyprosjektet skal anbefale Regjeringen hvilket jagerfly som skal erstatte F-16.

Vil teste fly

I et brev fra oktober 2007, ber Kampflyprosjektet om adgang til å teste flyenes egenskaper i simulator. Oppgaven til Norges nye kampfly beskrives slik:

«Den primære oppgaven vil være å ødelegge bakkemål, bevegelige og statiske. Antallet mål pr. oppdrag bør være minst ett pr. kampfly». Det vil si bombing av mål på bakken i fiendtlig område.

«Den sekundære oppgaven vil være offensiv luftkamp, og ødeleggelse av fiendens radar og luftforsvar som er nødvendig for å utføre den primære oppgaven». Det vil si angrep på kampfly som forsvarer fiendtlig område, og ødeleggelse av radar etc.

Brevet gikk til de tre flyprodusentene; amerikanske Lockheed Martin (Joint Strike Fighter), svenske Saab (JAS Gripen) og europeiske Eurofighter, som trakk seg kort etter i protest.

Prioriterer angrep

Mens spesielt SV har vært uhyre opptatt av å anskaffe jagerfly som først og fremst skal overvåke og håndheve norsk suverenitet i de ressursrike nordområdene — det vil si raske og langtrekkende fly- blir det i brevet spesifisert en rekke krav til offensive kampegenskaper.

Uavhengig forsvarsanalytiker John Berg er sjokkert over brevet:

-. Brevet viser at første prioritet ikke bare er internasjonale operasjoner, som våre F-16-fly har deltatt i over Afghanistan, men operasjoner som mer ligner angrepet på Irak i 2003, og et eventuelt angrep på Iran en gang i fremtiden.

-. Dokumentet spesifiserer operasjoner inne over fiendtlig område der det er et sterkt, integrert luftforsvar med bakkebaserte luftvernmissiler, støttet av jagerfly. Jeg ville tro at slike oppdrag hadde lavest prioritet. Men så viser det seg at det er dette Luftforsvaret legger størst vekt på. Forsvarsdepartementet må klargjøre om prosessen bygger på våre behov i nordområdene som første prioritet, eller internasjonale operasjoner, sier Berg.

Overraskende

Han mener spesifikasjonen er rettet inn mot fly som skal angripe land som Iran, Nord-Korea og Kina.

-. JSF er laget for slike operasjoner. Notatet viser at Luftforsvaret henger igjen i tankegangen fra rundt 2000, da ambisjonene var å være med USA på aksjoner i sterkt befestede posisjoner langt inne i «røverstater». At den tankegangen fortsatt lever, er høyst overraskende, sier Berg.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen sier at Berg har «rett i sine mistanker».

-. Det er ikke den bestillingen vi har gitt til Luftforsvaret. Det er ikke de spesifikasjonene det norske folket etterspør. 80 prosent av bruken av flyene er motsatt, det er vi som skal forsvare noe, ikke bruke dem som angrepsfly, sier Jacobsen.

Samtidig velger han å tolke brevet positivt:

-. Alle er enig om at vi skal ha et multirollefly. Forsvaret av Norge er hovedmålet, men vi skal også ha kapasitet til å forsvare folkeretten. Jeg går ut fra at det er disse egenskapene de er mest usikre på, og så har de bedt om å få vite mer om akkurat de egenskapene. Jeg går ut fra at Luftforsvaret sitter inne med informasjon om de andre egenskapene, som rekkevidde og muligheter for avskjæring, sier han.

-. Hvis de ikke har sjekket flyene for de egenskapene som skal til for å overvåke de enorme hav- og landområdene våre, vil de gjøre seg til latter. Jeg tar for gitt at de ikke vil stille seg i en slik situasjon. Uansett vil det være en politisk vurdering som avgjør til slutt, sier Jacobsen.

(Aftenposten/Bergens Tidende)