Madelaine Rodriguez og Stina Brendmo Hagen ble dømt til lange fengselsstraffer i Bolivia i fjor. Den tredje kvinnen som ble tatt i Cochabamba 19. mai 2008 med kokain i bagasjen slapp unna før rettssaken, men sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett sammen med fire av bakmennene.

Statsadvokat Petter Mandt mener hun ikke skal domfelles for organisert kriminalitet som de andre fire, men la likevel ned påstand om fengsel i seks og et halvt år for den unge jenta som bare var 18 år da hun sa ja til å bli med til Bolivia i 2009.

— Vi ønsker å advare unge jenter mot å la seg lokke til å bli med på gratis ferieturer hvor de må frakte narkotika i kofferten på vei hjem, sier Mandt til NTB.

14 års fengsel

For 21-åringen, og for en 23 år gammel kvinne som skal ha hatt en underordnet rolle i gruppen, mener påtalemyndigheten at to år av straffen på seks og et halvt år bør gjøres betinget.

For de fire andre mener aktoratet at de alle har visst hva de var en del av og at de derfor skal dømmes etter såkalte mafiaparagrafen for organisert kriminalitet. En 26 år gammel mann er utpekt som hovedmannen. Han ble i januar dømt til sju år og seks måneders fengsel i den såkalte Arlanda-saken, og aktor går inn for å legge på seks og et halvt år.

— Jeg mener det er en riktig at han skal ha en straff på til sammen 14 år. Etter hva vi mener har han vært bakmann for smugling av nærmere 20 kilo kokain og heleri av over 1,6 millioner kroner, sier Mandt.

To andre menn bør dømmes til sju års fengsel og seks år og seks måneder, mener han.

Fra 22 til 11 kilo

I den avsluttende prosedyren i tingretten tirsdag, halverte statsadvokat Petter Mandt mengden kokain i forhold til tiltalen Bare 11 av de 22,4 kiloene kokain som tiltalen omfatter, ligger til grunn for påstanden om straff for de fem.

Bakgrunnen er kritikk fra forsvarerne, som mener påtalemyndigheten har utført dårlig etterforskningsarbeid og truet med å kreve saken utsatt fordi den beslaglagte mengden kokain ikke ble finveid eller pakket ut av emballasjen før veiing. Beslaget ble brent etter få dager.

— Vi legger til grunn at det var 11 kilo kokain, sa Mandt. Han la til at det ikke var grunn til å endre tiltalen selv om mengden narkotika ble kraftig nedskrevet.

Ifølge påtalemyndigheten er det ingen tvil om at kokainet som skulle fraktes til Norge, var planlagt smuglet av en gruppe, og at de derfor vil ha fire av de dømt for organisert kriminalitet.