Denne uken sender Stabell en henvendelse til LO og til advokat Jan Fougner, som ledet granskningen som førte til Vallas avgang som LO-leder.

– Jeg vil be om innsyn ganske raskt. Det vil være starten på mitt arbeid for å komme inn i underlagsmaterialet, for å få klarhet i hvordan Fougnerutvalget jobbet og på hvilket grunnlag de trakk sine konklusjoner, sier Stabell til Dagsavisen.

Mandag møter Gerd-Liv Valla LO-ledelsen for å bestemme hva hun skal jobbe med videre. Foreløpig er hun sykmeldt til 4. mai.