Noen av de frivillige barne— og ungdomsorganisasjonene krever politiattest, andre gjør det ikke.

Det gjør de med loven i hånd. Loven sier nemlig at de frivillige organisasjonene har rett til, men ikke er pliktige til å kreve politiattest av personer som skal jobbe med barn og unge hos dem.

Dermed er det opp til organisasjonene selv å bestemme hva de vil gjøre.

**Les også:

Gutter utnyttet og brukt av favorittrener**

Ingen krav hos Misjonsselskapet Det Norske Misjonsselskaps Barne— og Ungdomsorganisasjon har ingen krav om politiattest for sine ansatte og frivillige.

— Dette er etter anbefaling fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsforbund (LNU), sier daglig leder Jon Martin Bore i NMS U til bt.no.

— Vi ble anbefalt av LNU å vente til det forelå bedre retningslinjer fra departementet.

Heller ikke Norges Handikapforbunds Ungdom, Skeiv Ungdom eller Ungdom Mot Narkotika krever politiattest av alle sine frivillige/ansatte.

Ikke uten grunn

Dette opprører Fremsrkittspartiets Liv Røssland.

— Loven ble innført fordi man har ansett det som er nødvendig, og for å beskytte barn. Der har vært nok av groteske tilfeller hvor barn har blitt misbrukt av personer de har hatt tillit til.

Flere av organisasjonene sier til bt.no at arbeidet med å samle inn politiattester krever enormt med tid og ressurser.

— Vi har krav om politiattest på ett prosjekt som dreier seg om ungdom i risikosonen, sier Marius Sørensen-Sjømæling, generalsekretær i Ungdom mot Narkotika.

— Vår opplevelse er at det er enormt vanskelig å få tak i politiattestene. Politiet har stilt spørsmål om hvorfor vi skal ha dette, hvilken lovparagraf vi kan vise til etc.

— Dette handler ikke om å skape ekstraarbeid for alle organisasjonene som gjør en kjempegod jobb, men om å skape trygghet, sier Liv Røssland. Også for organisasjonene selv er dette viktig.

Etterlyser veiledning

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsforbund etterlyser mer informasjon og bedre føring fra Justisdepartementet i forhold til hvordan politiattestene skal håndteres.

— For organisasjoner som er store og har avklarte roller, mener jeg at politiattest er et godt virkemiddel, sier Trond Enger, generalsekretær i LNU.

— Men man må vite hvordan man tar virkemiddelet i bruk. Vi har også små organisasjoner med rundt femti medlemmer hvor de frivillige er mellom 16 og 25 år. Disse organisasjonene krever tilrettelegging i større grad når det gjelder håndtering av politiattester.

Stoler på eget program - Men hvordan kan dere være sikre på at der ikke finnes personer som er dømt for overgrep i deres organisasjoner?

— Hvis man må velge mellom hva som skal prioriteres, anbefaler vi å jobbe med Trygg-programmet vårt. Det er et materiell- og kursopplæringsprogram som fungerer forebyggende.

— For unge ledere kan dette være et vel så bra virkemiddel som politiattest. Her lærer man om grensesetting, hva som kreves av en lederrolle etc. For en leder på 18 år som skal veilede deltakere på 15-16 er dette svært viktig.

Flere er på gang

Men flere av de frivillige organisasjonene har begynt prosessen med innføring av krav om politiattest. Både KFUK/KFUM og Norges Speiderforbund innfører dette kravet fra og med januar 2010. Også Norges Musikkorpsforbund og Frelsesarmeens Barn og Ungdom holder på å innføre ordningen.

Hos CISV Norge Internasjonale Barneleire er kravet innført for lengst, etter påtrykk fra den internasjonale organisasjonen.

— Vi krever politiattest fra alle som har lederansvar på våre internasjonale program, sier organisasjonskonsulent André Skeie i CISV Norge.

Sikrer kvalitet - Våre frivillige har gjerne ansvar for fire barn i fire uker f.eks. i Kina. For oss er politiattestene en styrke i forhold til risikostyring og kvalitetssikring.

Liv Røssland vil nå ta saken videre.

— Jeg vil bringe dette videre i det politiske systemet og sjekke opp hvilke rutiner vi har for å gå de frivillige organisasjonene i sømmene. Jeg håper at vi klarer å få organisasjonene til å forstå alvoret. Til syvende og sist handler dette om barns sikkerhet.

Bør alle barne- og ungdomsorganisasjoner innføre krav om politiattest? Si din mening i kommentarfeltet under.

Opprørt: Lokalpolitiker Liv Røssland ber de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene kreve politiattest for sine ansatte og frivillige.
RUNE BERENTSEN (ARKIV)
SØKNADER: Anne-Beth van der Velden ved politiets kontrollseksjon i Bergen sentrum.
RUNE BERENTSEN (ARKIV)