En etterforskningsgruppe i Hordaland politidistrikt mener å ha avdekket flere problemer i arbeidet mot organisert kriminalitet begått av utenlandske statsborgere i Norge.

Bergens Tidende har i to dager forsøkt å få den politiske ledelsen i Justisdepartementet til å kommentere saken, uten å lykkes.

— Jeg kan ikke kommentere dette i dag, sa statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap) da BT i går ettermiddag fikk tak i henne på telefon. Justisminister Knut Storberget er for tiden på ferie, opplyser informasjonsrådgiver Gunnar A. Johansen i Justis- og politidepartementet.

- Øverst på dagsordenen

Høyres justispolitisk talskvinne, Elisabeth Aspaker, er klar på hva som må gjøres med utenlandske kriminelle:

— Ta dem, utvis dem og la dem sone hele straffen i hjemlandet. Vi trenger ikke å fylle opp soningsplassene i Norge med østeuropeiske bander, sier Aspaker, som er medlem av Stortingets justiskomité.

Hun etterlyser økt internasjonalt samarbeid for å hindre at utenlandske kriminelle skal komme seg tilbake til Norge etter å ha blitt utvist fra landet.

— Siden det viser seg at Italia er et transittland inn i Schengen-området, må man se på hvilke tiltak man kan sette inn der, så Italia ikke forsyner oss med prostituerte og kriminelle fra Balkan, sier Aspaker.

Høyre-politikeren utfordrer Knut Storberget, som dette halvåret er formann for Schengen-samarbeidet, til å ta tak i problemet.

— Dette må justisministeren sette øverst på sin dagsorden, når Norge nå har lederskapet i Schengen-samarbeidet, sier Aspaker.

- Må gjøre noe

— Hvis vi har systemsvakheter, må vi gjøre noe med dem. Vi behandler utenlandske kriminelle enda mer vennligsinnet enn våre egne, som jeg synes allerede behandles alt for mildt, sier Jan Arild Ellingsen, nestleder i Stortingets justiskomité.

Også han ønsker at utenlandske statsborgere skal sone straffen sin i hjemlandet.

— Ingenting er bedre enn at folk fra Albania soner i Albania. Jeg tror det er mer preventivt, fengslene der har en annen standard enn her i landet, sier Ellingsen.

Frp-politikeren er kritisk til at utenlandske statsborgere blir uttransportert til hjemlandet etter å ha sonet syv tolvdeler av straffen. Politiet i Hordaland har flere eksempler på at utlendinger domfelt og utvist fra Norge, raskt kommer tilbake.

— Vi kan ikke honorere folk fra andre land ved å bruke de mildeste straffereaksjonene vi har, og så stå handlingslammet tilbake, sier Ellingsen.

I justisministerens plan

Da justisminister Knut Storberget i mai la frem en plan for å få ned soningskøene i Norge, var et av tiltakene at «det skal iverksettes raskere overføring til soning i hjemlandet for utenlandske innsatte».

De fleste europeiske land, blant annet Albania, har ratifisert internasjonale konvensjoner som gjør det mulig for Norge å sende kriminelle utenlandske statsborgere til soning i hjemlandet.

Justisdepartementet fører imidlertid ingen statistikk over hvor mange utenlandske statsborgere som faktisk blir overført til slik soning.