De mener at lekkasjen på Statfjord A må føre til at StatoilHydro ikke får slippe til med oljeleting og – utvinning i flere norske havområder.

Organisasjonene viser til at det er mindre enn et halvt år siden norgeshistoriens nest største oljeutslipp fant sted på Statfjord A. I etterkant av den ulykken, ble det påpekt omfattende svikt i rutinene og lovbrudd fra StatoilHydros side.

Sårbare områder

– Dette viser med all tydelighet at oljevirksomhet alltid er forbundet med risiko. Oljeindustriens lovnader om sikker drift er null verdt,

når ulykker som dette skjer igjen og igjen, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.

– Samtidig som oljeindustriens uansvarlighet blir blottlagt nok en gang, jobber regjeringen med å slippe næringen til i flere sårbare områder på sokkelen, og leiter også etter olje for StatoilHydro å utvinne utenfor Lofoten og Vesterålen. Den eneste måten man kan sikre nullutslipp på, er å holde oljeindustrien borte. Det må nå regjeringen ta konsekvensene av. StatoilHydro kan ikke få slippe til i flere havområder nå, sier Gjærum.

Varig vern

– Det er bare noen måneder siden forrige ulykke på Statfjord A. Da ble StatoilHydro sterkt kritisert, men det spørs om selskapet virkelig tar kritikken på alvor. Det som skjer nå er i alle fall nok et argument for at en del områder bør få varig vern mot oljeindustrien, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Det vanlige reaksjonen fra myndighetene ved brudd på lover og regler for miljø og helse på olje— og gassinstallasjonene til havs, er å bøtelegge selskapene.

– Men det ser ut som om slike bøter ikke virker på StatoilHydro. Bellona mener derfor at myndighetene bør bruke sterkere sanksjoner overfor StatoilHydro og frata selskapet muligheten for nye lisenser i 20. konsesjonsrunde, sier fagrådgiver Anne Karin Sæther i Bellona til NTB.

Fuglefjell og fiskerier

– Ulykkene på Statfjord A demonstrerer igjen hvor ansvarsløst og prematurt det er når Åslaug Haga i 20. konsesjonsrunde øser ut konsesjoner rett utenfor kysten, nær fuglefjell og i de viktigste gyte- og oppvekstplassene for verdens rikeste fiskerier, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

– Det nytter ikke lenger å bortforklare at miljøbevegelsens og kystbefolkningens frykt for de helt store katastrofene langs norskekysten er reell, sier Haltbrekken.

WWF mener hele konsesjonsrunden bør utsettes til forvaltningsplanen for Norskehavet er ferdig i 2009.

– Uhellet på Statfjord A er nok et argument for å la hensynet til miljøet gå foran oljenæringens trang til stadig nye områder. Dette bør vekke StatoilHydro-sjef Helge Lund fra drømmen om å få bore utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Maren Esmark i WWF.