• En asylsøker skal få behandlet søknaden i det første trygge landet han eller hun kommer til.
  • Avtalen omfatter EU-landene, Island og Norge.
  • De fleste asylsøkere i EU kommer først til Hellas.
  • Norge har i perioder stoppet retur av Dublin-søkere til Hellas, fordi mottaksapparatet er sprengt.
  • 260 Dublin-asylsøkere ble returnert til Hellas i fjor.
  • Kilder: UDI og Politiets utlendingsenhet