Blodbanken i Oslo har lagt om testrutinene for blodgivere. Haukeland vurderer å gjøre det samme. Mandag blir det oppvaskmøte i Helsedirektoratet, som ikke ble varslet om hendelsen.

Flere sykehus på Østlandet har i årevis fått blod fra en syfilissmittet blodgiver. Blodbanken visste om det, men varslet ikke Helsedirektoratet.

— Alvorlig hendelse

Helseminister Sylvia Brustad vil ha alle fakta på bordet. Om nødvendig vil hun kreve at rutinene for blodtesting endres.

— Dette er en alvorlig hendelse. Jeg har derfor bedt om å få en redegjørelse om alle forhold rundt denne spesielle saken. Samtidig vil jeg be Sosial- og helsedirektoratet om en generell gjennomgang av rutinene for blodgiving i Norge, sier Brustad.

— Er du bekymret for at kontrollen med blodbankene er for dårlig?

— Jeg synes det er all grunn til å være bekymret for hva som har skjedd her. Det som er avdekket på Ullevål er så alvorlig at vi må komme til bunns i det. Alle som får tilført blod, må være garantert at blodet er friskt og ikke sprer smitte, sier hun.

Ga blod i 14 år

Mannen som er smittekilde ga i 1993 blod for første gang ved Blodbanken på Ullevål sykehus. Først 14 år senere, da mannen meldte seg som blodgiver i Drammen, ble det oppdaget at han var smittet av syfilis.

Blodbanken i Oslo fikk vite om dette allerede i månedsskiftet august/september, men først da Bergens Tidende tok fatt i saken torsdag, valgte Ullevål sykehus å informere myndighetene.

Oppvaskmøte

— Vi skulle helt klart hatt beskjed umiddelbart, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Helse- og sosialdirektoratet.

Han har nå innkalt sykehuset, Det nasjonale transfusjonsrådet og Folkehelseinstituttet til et oppvaskmøte mandag. Da håper Larsen å få svar på hvorfor de ikke ble varslet omgående. I tillegg skal saken gjennomgås i sin helhet.

— Det er en alvorlig hendelse at det er smittestoff i blod som gis. Vi vil gå grundig inn i dette for å se om rutiner er fulgt, og for å forsikre oss om at vi gjør det vi kan for å spore opp disse personene, sier Larsen.

Det har ikke vært mulig å få tak i Ullevål-direktør Tove Strand for en kommentar.

Varslet etter noen uker

Heller ikke Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet eller fylkeslegen i Oslo var kjent med saken da Bergens Tidende snakket med dem torsdag.

Blodbanken i Oslo sier de varslet ledelsen ved Ullevål sykehus i et brev 18. september, altså noen uker etter at de selv fikk vite om det infiserte blodet.

— Hvorfor tok det så lang tid før dere varslet videre?

— Vi måtte spore opp de personene det gjaldt først. Dette er et omfattende arbeid, sier fungerende avdelingsleder Per Ivar Gaarder ved Blodbanken i Oslo.

Smittejakt

I alt har den aktuelle mannen gitt blod 30 ganger siden 1993. Totalt skal det være 37 personer som har mottatt blod fra ham. Etter det BT kjenner til, skal blodet bare være brukt ved sykehus i Oslo. Det vil si Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Seks av personene som fikk tilført blod fra den aktuelle blodgiveren, var pasienter ved Aker sykehus. Alle er døde av andre sykdommer. De fleste var svært gamle mennesker.

Hver enkel blodgiver har sin unike ID som blir brukt under tappingen. Det er derfor mulig å etterspore hvem som har fått blodet, og til hvilken tid.

— De aktuelle avdelingene er orientert, sier Gaarder.

Helse- og sosialdirektoratet vil nå følge opp saken slik at alle de 37 pasientene blir undersøkt om de er smittet av den sjeldne sykdommen.

Mannen ga blod siste gang i mars. Da sykdommen ble oppdaget, ble tidligere nedfryste prøver av ham analysert. De eldste tilgjengelig prøvene, fra januar 2006, viser at han i alle fall var smittet da.

Avdelingslege Gaarder understreker at Blodbanken har fulgt alle gjeldende retningslinjer ved blodgivningen.

FAST BLODGIVER: Kenneth Larsen er en av 90.000 faste blodgivere i Norge. I går ga han blod ved Blodbanken på Ullevål sykehus da han fikk høre om saken. - Få med at jeg ikke er syfilissmittet, sier han.
HÅVARD BJELLAND