I NRK-programmet Brennpunkt tirsdag sa Waage at kontrollen med dagmammaene er for dårlig. Han vil ha en ordning med registrering og opplæring av dagmammaer for å bedre tilbudet til barna, og for å kontrollere at de er skikket til å passe små barn.

Men statssekretær Odd Anders With (KrF) i Barne— og familiedepartementet avviser kravet om en slik godkjenningsordning. Han oppfordrer foreldrene til å være mer bevisste i valg av dagmamma.

— Vår oppgave er å bygge flere barnehager slik at foreldre slipper å bruke dagmamma hvis de ikke ønsker det, sier With til NRK.

Samboerparet Unn Bøckmann og Rolf Eldvik, som har hatt delte erfaringer med valg av dagmamma til sin datter, sier til Bergens Tidende at de heller vil at samfunnet bruker sine ressurser til økt barnehageutbygging enn til en ny og ressurskrevende godkjenningsordning for dagmammaer.

— I utgangspunktet er det et lovende forslag barneombudet kommer med. Men jeg ser for meg at det kan bli et byråkratisk og ressurskrevende system, sier Rolf Eldvik.