Foreldre som ikke selv klarer å komme til enighet om barnebidraget, må ut med 670 kroner i gebyr til trygdeetaten. Gebyret blir belastet begge foreldrene.

— Stortinget har sagt at det ikke er rimelig at det offentlige skal administrere en kostbar og krevende bidragsordning gratis. Derfor blir et slikt gebyr innført, sier kontorsjef Jorun Kongerud i Rikstrygdeverket til Bergens Tidende.

Flere private avtaler

Staten har beregnet en inntekt på 35 millioner kroner i året for den nye bidragsordningen. Kongerud sier målet er å få flere foreldre til å ordne opp seg imellom uten at trygdeetaten blir koblet inn.

— Det å forsørge et barn er et privat anliggende. Vi håper flere nå vil forsøke å fastsette barnebidraget selv. Da slipper de gebyr, sier Kongerud.

Ved årsskiftet hadde Trygdeetatens innkrevingssentral 128.800 løpende bidragssaker. Tallet er økende.

— Ni av ti bidragssaker blir håndtert av trygdeetaten. Det tallet vil vi forsøke å få ned, understreker Kongerud. Foreldre med inntekt under 130.000 kroner slipper imidlertid å betale gebyr.

- Usmakelig

Frp-politiker Karin S. Woldseth i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen på Stortinget reagerer kraftig på den nye ordningen.

— Det er usmakelig å påføre personer i en vanskelig familiesituasjon et slikt ekstragebyr. Dersom partene ikke klarer å løse dette i minnelighet, skal de nå blir straffet av det offentlige. Nei, dette liker jeg ikke, sier Woldseth.

— Var du kjent med den nye ordningen?

— Jeg var ikke det. Men dette skal jeg forfølge videre, sier Woldseth.

Positivt for barna

Foreningen 2 Foreldre er derimot mer positivt innstilt.

— Gebyret er ikke for høyt. Dette vil forhåpentligvis føre til mer samarbeid mellom foreldrene, noe som er gunstig for barna, sier leder for Foreningen 2 Foreldre i Hordaland, Kristian Amlie. Han viser til at det ofte oppstår konflikter når partene ikke klarer å kommunisere, og staten kommer inn for å fastsette barnebidraget.

— Barna har mye å tjene på at foreldrene oppfører seg voksent og setter parkonfliktene til side, sier Amlie.