• Vi krever hele skitten fjernet, sier Miljøvernforbundets Kurt Oddekalv. En 200 meter lang steinfylling langs Nesttunelven har brakt miljøvernere i harnisk.

Store mengder sprengmasse ligger uti elven. Splintrede trestammer stikker opp av fyllingen, som på det meste er åtte meter bred, og dekker det som tidligere var en grønn og frodig elvebredd. Det er dette som i reguleringsplanen er beskrevet som «Skånsomme terrenginngrep.»

Fiskeelv

— Det er stygt nok i Helldalen som det er. Utbygger skal få ta dette opp og bringe elvebredden tilbake til slik den var, sier Oddekalv.

Og så legger han om Nesttunvassdragets fortreffelighet, om folk som reiste langveisfra for å fiske i leven, om ørret på to og et halvt kilo.

— Vi har behandlet vassdragene våre som om de var bakgårder. Vi må ta de tilbake igjen og bruke de aktivt. Da kan vi ikke godta dette. vi har så få vassdrag i Bergen.

— Følger ikke utbygger bare reguleringsplanen?

— Utbygger har tatt seg til rette. På tegningene er det en grønn korridor mellom fyllingen og elven. Kan du se den korridoren, spør han og peker megetsigende på steinfyllingen som ligger langt uti elven.

Kritiserer kommunen

Bystyret godkjente i 2004 en fylling langs Nesttunelven fordi avkjøring til et nytt industriområde krever bredere vei. I reguleringsplanen heter det:

«Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. (...) Fylling i Nesttunelven parallelt med Hardangerveien skal unngås i størst mulig grad.»

— Her er det mer enn god nok plass til å utvide veien på andre siden. De må bare sprenge litt. Kommunen burde krevd det. Men vi er jo vant til at utbyggere forsøker å ta offentlig grunn når de skal bygge ut, sier Oddekalv.

  • Og her har de vel hatt en del sprengningsmasse de trengte å bli kvitt, fortsetter han.

Tirsdag var Bergen kommune på befaring og i etterkant sendte kommunen ut stoppvarsel. Da var skaden for lengst skjedd.

— Denne fyllingen er ikke i samsvar med det vi har lagt inn i reguleringsplanen. Vi har gitt utbygger pålegg om å holde seg til det. Skal de få på plass en pen mur som ikke skal ligge opp i elvebredden må masser fjernes, slår byråd Lisbeth Iversen fast.

Hun mener utbygger har startet i feil ende. Først burde de lagt til rette for en mur, og deretter fylt på masse. Nå har de slengt massene utover. Så må de fjerne deler. Dette var et helt unødvendig hastverksarbeid.

Iversen garanterer for at dette ikke skal gjentas, så sant bystyret vedtar den nye vassdragsplanen.

— I vassdragsplanen vil det være en juridisk bindende sikringssone som stopper denne type inngrep, lover hun.