Halvannen måned har gått siden Gerd-Liv Valla trakk seg som LO-leder. Nå har saken blusset opp igjen med full kraft etter at Vallas nye advokat, Harald Stabell, tok et kraftig oppgjør med LO-ledelsen i et intervju med Klassekampen i helgen.

Vil ikke se rapporten

I innspurten av granskingsutvalgets arbeid, skrev Vallas tidligere advokat Håkon Bleken et 111 sider langt prosedyreinnlegg. I går vedtok LO-sekretariatet at de ikke har behov for å se Vallas forsvarsskrift, og at de anser saken som avsluttet for LOs vedkommende.

— Det er forunderlig at LO-ledelsen, som har betalt millioner av kroner for å få utført dette arbeidet, ikke er interessert i å lese advokaten rapport. LO-ledelsen har vært unnfallende. De har ikke gitt Valle den backingen de burde. Det eneste de har vært interessert i, har vært å legge lokk på saken, sier Stabell til Bergens Tidende.

Stabell stiller seg også uforstående til at LO-ledelsen ikke engang vil vurdere prosedyreinnlegget til advokat Bleken.

— LO har selv sagt at de vil se på arbeidsmiljøet. Blekens prosedyreinnlegg gir et ganske annet bildet enn det mediedekningen, lekkasjene fra granskingsutvalget og utvalgets konklusjoner har skapt, sier Stabell.

Gikk imot offentliggjøring

Ifølge granskingsutvalgets leder, advokat Jan Fougner, ønsket utvalget å legge ved Blekens prosedyreinnlegg til den endelige rapporten.

— Bleken og Valla sa nei, sier Fougner til Bergens Tidende.

Stabell mener dette skyldes en misforståelse.

— På det tidspunktet tok de hensyn til konfidensialiteten til dem som blir omtalt, sier Stabell.

Når det gjelder innsynskravet fra Valla og hennes nye advokat, sier Fougner:

— Vår oppdrag er ferdig utført, så det har jeg ingen mening om. Dette er LOs papirer, og LOs sak. Vi har avlagt vår rapport, så får folk mene hva de vil.

- Søksmål ikke aktuelt nå

Stabell mener at sentrale rettsprinsipper ikke er ivaretatt under granskingen av den tidligere LO-lederen:

n Kravet om offentlighet er brutt, blant annet på grunn av bruk av anonyme kilder. Valla har heller ikke fått innsyn i sentrale dokumenter, deriblant rapporten fra de sakkyndige.

n Valla har ingen reelle muligheter til å anke konklusjonene i granskingsrapporten. - Formelt kan man gå til søksmål for eventuelle ærekrenkelser, men det er per i dag ikke en aktuell problemstilling, sier Stabell.

n Prinsippet om kontradiksjon, det vil at partene har anledning til å imøtegå påstander underveis, er brutt. - Valla har ikke fått være til stede når sentrale vitner har forklart seg, sier Stabell.

Ifølge advokat Vidar Strømme, som leder Advokatforeningens utvalg for sivil prosess, finnes det ikke spesielle regler for private granskinger.

— Mitt inntrykk er at Fougner-utvalget forsøkte å få til kontradiksjon. Om de har lykkes er ikke godt å si, sier Strømme.

Han understreker at det også i vanlige rettssaker er mulig å be noen av aktørene om å forlate salen, hvis man frykter at vitnet ellers ikke vil forklare seg.

— Men det er veldig sjelden at det forekommer. Egentlig blir dette et skjønnsspørsmål, både i vanlige saker og i granskinger, sier Strømme.

Junge, Heiko