Subsidiært ba forsvareren, advokat Bjørn Gabriel Reed, om at tiltalte behandles på mildest mulig måte.

Forhandlingene i straffesaken mot den tiltalte investoren ble avsluttet onsdag med replikkrunde etter Reeds prosedyre. Dom vil tidligst falle fredag 14. februar, men saken er så omfattende at tingrettsdommer Terje Alfsen ikke utelukker at retten vil trenge lengre tid på å avsi dommen.

Aktor i saken, førstestatsadvokat Trond Eirik Schea fra Økokrim, la tirsdag ned påstand om ett års fengsel, hvorav ni måneder betinget, for Nagell-Erichsen.

Han ba også om at tiltalte dømmes til å betale vel 1,7 millioner kroner, et beløp som tilsvarer gevinsten Nagell-Erichsen oppnådde på kjøpet av de 200 000 aksjene i Finansbanken som tiltalen gjelder. Investoren tjente nær 2,5 millioner kroner før skatt på kjøpet.

Tiltalen går ut på at Nagell-Erichsen ga kjøpsordren på aksjene via Coutts Bank i Sveits etter at han 16. desember 1998 per telefon fikk innsideinformasjon som satte ham i stand til å kalkulere med fortjeneste på aksjekjøpet.

Informasjonen ble ifølge tiltalen gitt over mobiltelefon av Jan Petter Collier i meklerforetaket Sunndal Collier & Co.

(NTB)