45-åringen er også begjært utlevert til Sverige av svenske myndigheter, men har motsatt seg dette.

– Saken vil bli behandlet ved kontorforretning i løpet av ettermiddagen, og vi har bedt om to ukers varetektsfengsling. Begjæringen om utlevering til Sverige vil også bli behandlet i dag, sier politifullmektig Kåre Svepstad i Nord-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Siktede har via sin advokat John Christian Elden samtykket i kontorforretning, altså at fengslingsmøtet gjennomføres uten siktede til stede.

Mannen er siktet for drap på Aud Jorun Rønning i Östersund lørdag 14. april.

De fem første dagene etter at Rønning ble funnet død, ble det antatt at hun døde av sykdom. Så konkluderte rettsmedisinske undersøkelser av kvinnen med at hun var blitt påført skader i underlivet.

Samtidig forelå opplysninger fra norsk politi om at 45-åringen nylig hadde sonet en dom på to og et halvt års fengsel for voldshandlinger som viste likhetstrekk med saken i Östersund.