Bakgrunnen er at flere NATO-soldater har fått kreft etter å ha tjenestegjort på Balkan.

-Når slik ammunisjon etter all sannsynlighet kan skade egne soldater i ettertid, er det ingen grunn til å bruke den, og den bør forbys, sier Moe til NRK.

Han sier at medlemmene i hans forbund og de andre ansatte i Forsvaret er fortvilet over at det kan være slike skader.

-Vi håper nå Forsvarssjefen tar tak i denne saken og setter i verk de tiltak som er nødvendig for å få dette klarlagt, sier Moe.NTB