— Det er påfallende at statsråden først nå husker at hun tok opp Eli Arnstads navn som en mulig konsulent for departementet, og at det skjedde fire dager etter at Arnstad hadde sagt opp som Enova-sjef, sier Høyres Per-Kristian Foss til NTB.

Han vokter seg for å anklage Haga for å ha løyet og nøyer seg med å si at det virker som om statsrådens hukommelse «bedres dag for dag».

— Det er litt ugreit når vi må dra svarene ut av statsråden, sier Foss, og legger til at brevet fra Haga vil bli tema i kontroll- og konstitusjonskomiteens møte på tirsdag.

— Det er flere spørsmål jeg savner et svar på, sier Foss.

Nevnte Arnstads navn

Statsråd Åslaug Haga har tidligere sagt at det ikke har vært mulig «å identifisere hvem som kom på dette først».

— Jeg har tidligere svart at det ikke er mulig å fastslå hvem som først tenkte tanken om å bruke Arnstads kompetanse. Det man har klarlagt ved en nærmere gjennomgang av hendelsesforløpet er at jeg i et møte om internbudsjettet stilte et åpent spørsmål om Arnstads kompetanse kunne være relevant for departementets behov, sier Haga.

I brevet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som ble sendt fredag, går det fram at hun brakte Arnstad navn på banen i et budsjettmøte 30. november 2007, fire dager etter at Eli Arnstad hadde trukket seg som Enova-sjef.

Nytt brev Per-Kristian Foss mener Hagas innrømmelse forsterker inntrykket av at den mye omtalte konsulentavtalen ble inngått av hensyn til Eli Arnstad og ikke først og fremst fordi det var behov for mer kunnskap om fornybar energi i departementet.

Carl I. Hagen (Frp), som også er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at han mandag vil ta initiativ til at det blir sendt et nytt brev til statsråden.

— Jeg mener det er behov for flere avklaringer rundt ansettelsen av Eli Arnstad som konsulent, sier Hagen til NTB.

Han mener Haga nå har fått en alvorlig ripe i lakken, og at troverdigheten hennes er svekket.

— Det er bemerkelsesverdig at hun nå plutselig husker hvem som nevnte Arnstads navn først. Dette burde hun ha funnet ut langt tidligere, og saken er alvorlig for henne som statsråd, sier Hagen.

Åslaug Haga sier det ikke er slik at hun plutselig har kommet på at det var hun som brakte Eli Arnstads navn på bane.

— Når vi skal forholde oss til Stortinget er det harde fakta som gjelder. Derfor gikk vi nøye gjennom hendelsesforløpet og fant i ei kladdebok at jeg hadde stilt et åpent spørsmål om Arnstads kompetanse i et møte om internbudsjettet, sier Haga til NTB.

«Uproblematisk»

Olje- og energiministeren mener de nye opplysningene i brevet til Stortinget er uproblematiske. Hun viser til at hun ikke er inhabil i forhold til Eli Arnstad, og at hun dessuten ikke hadde noe med selve ansettelsen å gjøre.

— Saken ble vurdert og behandlet av embetsverket uten at politisk ledelse hadde befatning med saken, heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet. Der går det også fram at embetsverket på eget grunnlag fant Arnstads kompetanse relevant og velegnet.

NEVNTE NAVN: Olje- og energiminister Åslaug Haga (th) nevnte Eli Arnstads (tv) navn i et internt møte i departementet bare fire dager etter at Arnstad gikk av som Enova-sjef.
Scanpix