Ankebehandlingen av elevtildelingen vil heller ikke bli klar før skolestart.

— Dette er blitt et politisk narrespill, sier Sortevik. I Bergen blir det nystartede John Bauergymnaset rammet av den trege klagebehandlingen. Skolen søkte om å starte en videregående skole med til sammen 525 elever, men fikk bare innvilget 120 elever. Det betyr at 40 elever får plass i første årskull i år.

Redusert tilbud

— Det vil bli et redusert tilbud når vi bare har fått innvilget 120 elevplasser, og vi har klaget på vedtaket. Men jeg må bare ta til etterretning at klagebehandlingen må gå sin gang, og vi begynner ut ifra det vedtaket som er gjort, sier rektor Viggo Bjørge.

Skolen starter 5. september, og vil i første omgang tilby grunnkurs i allmennfag med plass til 25 elever, og en medie- og kommunikasjonsklasse med 15 elever. Skolen har til sammen hatt rundt 130 søkere i år. I underkant av 15 søkere trakk seg da det ble klart at verken linjer i språk- og reiseliv, økonomi, samfunnsfag, musikk eller drama ville bli en realitet.

— Nå foretar vi siste runde med formelt inntak basert på 40 plasser, sier Bjørge.

- Overdreven frykt

Frps utdanningspolitiske talsmann, Arne Sortevik, er mildt sagt oppgitt over den trege saksgangen.

— Dette skulle vært avklart for lenge siden. Dessuten burde godkjenningskriteriene til disse skolene kun være basert på faglig kvalitet, så kunne skolene selv ha valgt hvor mange elever de ville ha, mener Sortevik.

Han peker på at de aller fleste elever fortsatt ønsker å gå på offentlige skoler, og at det er en overdreven frykt for en «elevvandring» til de private tilbudene.

— Men enkelte elever ønsker noe annet enn den offentlige skolen, og da må forholdene legges til rette for at det blir reelle valg. Slik er det ikke nå, sier Sortevik.

Han er spesielt kritisk til KrFs rolle i forhold til friskolene, og som i Sem-erklæringen skriver at de vil «sikre og fremme mangfoldet i skolen og mellom skolealternativer».

— Men når KrF har uttalt seg gjennom fylkesutvalget, har de stemt imot en rekke av disse etableringene. Da lurer jeg på hvor det blir av valgfriheten som Dagfinn Høybråten snakker om.

Også i Hordaland stemte KrF mot etableringssøknaden til John Bauergymnaset. Trass i at fylkeskommunen ikke ville gi sin tilråding, godkjente Utdanningsdirektoratet søknaden fra den private skolen, men innvilget altså bare 120 av de 525 elevplassene skolen søkte om.

Til sammen 14 friskoler har klaget på helt eller delvis avslag fra direktoratet. Klagene blir nå behandlet av Utdannings- og forskningsdepartementet.

-Disse sakene har høy prioritet, og vi har påbegynt arbeidet.Vi vil avgjøre dette så raskt som mulig, men på grunn av sakenes omfang og kompleksitet blir vi ikke ferdige før skolestart, sier saksbehandler Heidi Kittilsen i opplæringsavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet.

— Dette skaper en frustrerende situasjon for elever, foreldre, lærere og skoleeiere, mener Arne Sortevik.

<b>INGEN TRUSSEL: </b>Arne Sortevik (Frp) mener friskolene ikke utgjør en trussel mot de offentlige skolene. - Friskoler bør kun godkjennes på grunnlag av kvalitet, ikke ut ifra antall ellever, sier han.<br/>FOTO: HÅVARD BJELLAND