Aktor la også ned påstand om at Flatland må tåle inndragning av 520.000 dollar. Ifølge aktor må Flatland også betale saksomkostningene. Hallvard Flatland er tiltalt for grovt heleri etter straffelovens paragraf 317 med en strafferamme på seks års fengsel og straffelovens paragraf 166 for å ha avgitt falsk forklaring.

Postkasseselskap

Økokrim mener Flatland kjøpte et postkasseselskap i 1996, Benjamin Overseas Inc. registrert på de britiske Jomfruøyene, og opprettet en bankkonto i Monaco i selskapets navn.

I 1996 og i 1997 ble det til sammen overført 520.000 dollar til kontoen fra en sveitsisk bankkonto. Ifølge Økokrim var det nordmannen Øyvin Nydal som overførte pengene til kontoen, som han trodde travkusken Atle Hamre sto bak.

Motytelser

Pengene ble brukt til handel med hester etter anvisning fra Hamre, og Nydal skal ifølge Økokrim ha fått motytelser i form av hester og tjenester finansiert med utbytte fra straffbare handlinger.

Politiet mener at senere overføringer til Monaco-kontoen stammer fra penger som Atle Hamre er dømt for å ha presset skipsreder Thor Christensen i Sandefjord for, eller fra andre straffbare handlinger.

BETENKT: Hallvard Flatland nekter straffskyld for tiltalen.