Erstatningssaken starter i Agder lagmannsrett 10. april.

Den 36 år gamle Karin Andersen fra Homborsund døde etter å ha blitt truffet i hodet av en stein fra en sprengning på Ericsson-tomta i Grimstad i februar 1998, skriver Fædrelandsvennen.

Skytebasen ble i Sand herredsrett frifunnet for uaktsomt drap, men dømt til betinget fengsel i 21 dager og en bot på 20.000 kroner for uforsiktig sprengning.

Sand herredsrett avviste kravet fra avdødes pårørende om såkalt oppreisningserstatning. Barnas advokat mener det er kommet fram nye opplysninger i saken, og har derfor anket avgjørelsen inn for herredsretten.

NTB