TEKST: KRISTINE HOLMELID FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Forsvaret har nektet alt ansvar, og i alle år har foreldrene slitt for å gi sønnen et verdig liv. Nå går de rettens vei. Sankthansaften for snart 24 år ble Jan Atle Korneliussen (43) fra Bergen skallet ned utenfor Haakonsvern, mens han var i det militære. Jan Atle Korneliussen reiste tilbake til Haakonsvern, og klaget over hodesmerter. Men ved marinebasens sykestue ble det ikke oppdaget at Korneliussen hadde fått store hodeskader på grunn av slaget, før der var for sent: Han fikk hjerneblødning, med skader som gjorde ham invalid for resten av livet.

Minimalt med hjelp Foreldrene mener det er den manglende behandlingen fra helsepersonellet på Haakonsvern som gav sønnen hjerneskade, gjorde ham delvis lammet og gav ham svekket syn. I seks uker lå han bevisstløs, og først etter et halvår ble han utskrevet fra sykehus. I årene etterpå har han gjentatte ganger vært innlagt for ulike plager. Korneliussen er 80 prosent medisinsk ufør, og har aldri vært i arbeid. På grunn av hjerneskaden og lammelsene, er selv den minste oppgave vanskelig eller umulig. I alle år har foreldrene tatt seg av ham, med minimal hjelp fra det offentlige. Moren sluttet en periode i jobben for å pleie sønnen, og huset måtte selges slik at familien fikk mulighet til å ta seg av ham på en best mulig måte. Forsvaret har hele tiden nektet alt ansvar for det som skjedde.

Et halvår for sent? Krav om erstatning skal etter loven fremmes senest 23 år etter ulykken, hevder Forsvaret. I juni i år er det gått 24 år siden Jan Atle Korneliussen ble skallet ned. Men på grunn av hjerneskaden, har han selv ikke vært i stand til å kreve erstatning fra det militære. Faren har flere ganger vært i kontakt med Forsvaret. -- Jeg fikk klar beskjed om at saken var avsluttet fra deres side, forteller faren. Standarderstatning fra Forsvaret var den gang 75.000 kroner, men sønnen ble avspist med halvparten. Dette fordi han fikk voldsoffererstatning etter at personen som slo, ble dømt for vold.

Engstelige for fremtiden Nå er foreldrene pensjonister, og engster seg for hva som vil skje med sønnen når de faller fra. De mener at Forsvaret opptrådte grovt uaktsomt da sønnens alvorlige skader ikke ble oppdaget på sykestuen på Haakonsvern. Derfor bør Forsvaret sørge for sønnens fremtid fra nå av, hevder de -- I alle år har vi gjort alt vi har kunnet for sønnen vår. Stått på for at han skulle ha et verdig liv. Men er vi begynt å bli gamle, og orker snart ikke mer. Men vi bekymrer oss for hva som vil skje når vi faller fra. Hvem skal ta seg av ham da? Vi mener at Forsvaret, som tross alt var hans arbeidsgiver, har et ansvar, sier foreldrene. -- Vi krever ikke mye penger. Det eneste vi ønsker er vissheten om at sønnen vår får muligheten til å leve et verdig liv, også når vi er borte, sier de.- Burde erkjent sitt ansvar Kritisk advokat: -- Forsvaret burde erkjent sitt ansvar, og utbetalt yrkesskadeerstatning etter voldsepisoden, hevder familiens advokat Knut-Ove Soltvedt. Han er kritisk til Forsvarets håndtering av saken. -- Korneliussen har ikke selv vært i stand til å ivareta sine interesser, og foreldrenes forespørsler er blitt avvist. Forsvaret har ikke overholdt den opplysningsplikten de har. De kan heller ikke hevde at saken er foreldet, mener advokaten. I går startet Bergen byrett behandlingen av den delen av saken som gjelder foreldelsesfristen. Først senere kan Forsvarets eventuelle ansvar diskuteres i retten.