Forslaget kommer fra Norsk brannvernforening.

— I dag er det eieren av en bolig som har ansvaret for egen brannsikkerhet. Men når det offentlige går inn og påtar seg omsorg for hjemmeboende eldre, må brannsikkerhet bli en del av den lovpålagte omsorgen, krever Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

«Innlysende god idé»

Bakgrunnen for forslaget er at eldre er overrepresentert på dødsbrannstatistikken:

  • Nesten halvparten (44,9 prosent) av de omkomne i branner i femårsperioden 2003-2007 var personer over 60 år.
  • Sammenlignet med befolkningen for øvrig, har personer over 70 år tre ganger større risiko for å omkomme i brann.
  • De bruker lengre tid på å få med seg at det brenner, lengre tid på eventuelt å prøve å slokke, og lengre tid på å komme seg ut, sier Kalheim.

Hvis ikke brannsikkerheten styrkes, gjør den kommende eldrebølgen at fremtidsutsiktene ser enda dystrere ut: Da kan minst 100 hjemmeboende eldre omkomme i brann årlig innen 2050, viser beregninger.

For å gjøre noe med disse dystre tallene og prognosene, mener Kalheim det er en innlysende god idé å bruke ansatte innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie som brannforebyggere.

De lovpålagte kontrolloppgavene bør ifølge Kalheim omfatte alt fra å sjekke røykvarslere og slokkeapparater til mer komplekse problemstillinger:

Vil møte Storberget

Fjoråret ble det verste brannåret siden 1979, med 84 omkomne.

Nå har Norsk brannvernforeningen bedt om et møte med justisministeren for å diskutere hvordan dødstallene kan reduseres.

  • Ett av forslagene fra oss vil være bruken av kommunalt ansatte «brannspioner», sier Kalheim.

Foreningen lar det være opp til politikerne å finne ut hvordan en kontrollordning for hjemmeboende eldre, inkludert sikringstiltakene, skal finansieres.

  • Men det er helt klart et offentlig ansvar å gjøre noe med det. Det må bli opp til kommunene å gripe dette an og lage kontrollsystemer som fungerer, avslutter Dagfinn Kalheim.

Eldreprosjekt startet i fjor

Det er ikke bare Norsk brannvernforening som jobber for at de eldste skal få bedre brannvern.

Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) startet sommeren 2008 sitt «Eldreprosjekt», som skal bedre brannsikkerheten for brukere av Hjemmetjenesten.

NBLF har fått 2,7 millioner av Gjensidige-stiftelsen til prosjektet. Disse midlene skal lokal Hjemmetjeneste kunne søke fra NBLF. Betingelsen er Hjemmetjenesten forplikter seg til å gjennomføre en årlig, gratis brannsjekk hos alle Hjemmetjenestens brukere i kommune. Pengene skal hovedsakelig benyttes til innkjøp av batterier, røykvarslere og sjekklister. Opplæringen av Hjemmetjenesten skal gjøres av det lokale brannvesen.

På slutten av 2008 var det i overkant av 100 kommuner og brannvesen som hadde meldt seg på prosjektet.