Miljøorganisasjonene raser etter at StatoilHydro for andre gang på kort tid har hatt et utslipp på Statfjord A. I desember fjor ble det sluppet ut 4000 kubikkmeter olje fra plattformen.

Les også:

Gammel plattform

— Da ble StatoilHydro sterkt kritisert, men det spørs om selskapet virkelig tar kritikken på alvor. Det som skjer nå er i alle fall nok et argument for at en del områder bør få varig vern mot oljeindustrien, sier Frederic Hauge i Bellona.

Sterke sanksjoner

Bellona mener myndighetene bør sette i verk sterkere sanksjoner ovenfor StatoilHydro, og frata selskapet muligheter for nye lisenser i den 20. konsesjonsrunden.

Se video fra gårsdagens utslipp her

Også Naturvernforbundet retter sterk skyts mot StatoilHydro og den norske regjeringen.

— Muligheten for at vi i løpet av et halvt år skal få to ukontrollerte oljelekkasjer fra den samme plattform er hinsides StatoilHydros sikkerhetsscenarier, sier leder Lars Haltbrekken.

— Det demonstrerer hvor ansvarsløst det er når Åslaug Haga øser ut konsesjoner rett utenfor kysten, sier han.

- Ulykker skjer

Oljedirektoratet foreslår å lyse ut 104 nye oljeblokker i 20. konsesjonsrunde. Blant dem er blokker utenfor Stad og Møre, som regjeringen av hensyn til fiskerinæringen fredet i forrige runde.

Forslaget er ute på høring. Olje- og energidepartementet vil sende ut en endelig utlysing før sommeren.

Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet vil foreløpig ikke si noe om hvilke konsekvenser ulykken kan få.

— Det første som slo meg var at det ikke er lenge siden sist. På dette tidspunktet har vi ikke et klart bilde over hvor omfattende ulykken er. Vi kan ikke trekke konklusjoner før vi har analysert situasjonen, sier hun.

— Vi må dessverre slå fast at ulykker skjer, og det må ligge til grunn når vi skal behandle den videre oljeletingen, sier Sørensen.

- Må holde tempoet

Heller ikke Senterpartiets mann i energi- og miljøkomiteen, Erling Sande, vil trekke konklusjoner før en rapport er klar.

— Dette minner oss om at det ikke er risikofritt. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få, sier Sande.

Høyres Ivar Kristiansen mener man må finne årsaken før man kan gå på de ansvarlige.

— Vi må holde tempoet i forvaltningsplanen og mitt ønske er at vi skal vedta et leteprogram i 2010. Men ikke for enhver pris, sier Kristiansen.

— Vi tar dette alvorlig, men det er samtidig viktig å huske at gjennom over 40 års produksjon har veldig mye gått bra, sier han.

Ketil Karlsen, fagsjef offshore i fagforbundet Industri Energi, sier til Aftenbladet.no at Bellonas krav om sanksjoner er useriøse.

— Bellonas påstander stemmer ikke med slik vi oppfatter selskapet på mange andre fronter. Det går ikke an å felle en generell dom over StatoilHydro på grunnlag av slike enkelthendelser, sier Karlsen til avisen.

— Vi er ikke redde for å kjefte på konserndirektør Tore Torvund. Men Bellonas utspill blir for tøvete.

Meninger om saken? Diskuter her!

PÅ'AN IGJEN: Gode værforhold gjorde det lettere å samle inn det godt synlige oljeflaket som spredte seg rundt Statfjord A-plattformen i går. Flaket besto av tynn oljefilm og noen tykkere oljeflekker rundt den 31 år gamle plattformen. Ifølge StatoilHydro var utslippet av en begrenset mengde. FOTO: HELGE SUNDE
LEKKET: Oljen kom fra væske som blir pumpet ut fra en lekk lagringscelle. FOTO: HELGE SUNDE