Stig Ole Hulsund fra Skrova i Nordland har gått til et uvanlig skritt for å få fokus på gamle skolebygg. Skolen i Skrova mangler dusjer, men pålegger elevene å ha gym.

Nå har Hulsund sendt krav til kommunen om erstatning på 12.000 kroner for de ti årene med hjemmedusjing.

– Vi har et prinsipp om gratis skole i landet, da er det ikke riktig at kommunen pålegger meg en ekstra utgift til bruk av varmtvann etter gymtimene, sier Stig Ole Hulsund til NRK Nordland.

Spesialrådgiver Ivar Martin Nordgård i Vågan kommune sier at de ikke vil betale for dusjingen. Han frykter et ras av lignende krav.

– Dette har vi ingen planer om å betale. Dersom vi betaler, risikerer vi å få en strøm av lignende krav og det vil igjen skape presedens for andre tjenester, sier Nordgård til NRK.

Saken har vært behandlet i Vågan kommune og Fylkesmannen i Nordland, og endte til slutt på Sivilombudsmannens bord.

Fylkesmannen sier at kommunen ikke kan pålegge elevene å dusje hjemme, og at skolen derfor må ha gymtimer som ikke fører til at elevene blir svette – eller at gymtimene legges til slutten av dagen slik at elevene kan dusje hjemme.

Hulsund har heller ikke fått støtte fra sivilombudsmannen.

I opplæringslovens §2.15 heter det:”Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andreturar som er ein del av grunnskoleopplæringa.”

Det er denne lovteksten som er utgangspunktet for Hulsunds krav. Han sier at han nå vil gå rettens vei for å få refundert dusjutgiftene.