I løpet av den siste uka har to kvinner blitt siktet for drap eller drapsforsøk mot sine små barn. Ifølge Dagbladet anslår Ullevål universitetssykehus at mellom fem og ti barn under fire år dør årlig som følge av mishandling og vold. Dette blir ikke gjenspeilet i norske rettssaler.

Bare én person ble dømt for drap på barn under 15 år i 2005. Verken i 2004 eller hittil i år har det vært slike dommer, viser tall fra Kripos.

– Det tas i liten grad ut tiltale, og det er veldig sjelden det blir domfellelser i slike saker, sier seniorrådgiver Lisbeth Sveum i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun har tidligere arbeidet i Kripos og vært prosjektkoordinator i barnedødsårsakprosjektet.

Få dommer kan også skyldes at slike handlinger utføres av personer som ikke er strafferettslig tilregnelige, eller som har tatt sitt eget liv.

Professor Torleiv Rognum ved Rettsmedisinsk Institutt i Oslo mener det må opprettes en ekspertgruppe som automatisk kobles inn ved plutselig småbarnsdød.