Mange har reagert på at bestilling av gjennomgående billett i flere tilfeller er dyrere enn å kjøpe to eller flere enkeltbilletter til samme reisemål. Forbrukerombudet tar nå saken opp med SAS Braathens.

– Jeg sjekket selv prisen for en gjennomgående billett fra Trondheim til Kristiansand opp mot prisen for to uavhengige billetter (Trondheim-Oslo og Oslo-Kristiansand), og fant ut at det var hele 656 kroner billigere å kjøpe to billetter. Dette synes jeg SAS Braathens burde opplyse om, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Forbrukerombudet skriver i et brev til SAS Braathens at hvis flyselskapet skal fortsette å ha ulike priser for samme reise, bør det komme klarere fram for forbrukerne at det finnes prisforskjeller. Det bør også komme klarere fram hvorfor SAS Braathens opererer med disse prisforskjellene, mener Forbrukerombudet.

Thon reagerer på at flyselskapet på sine bestillingssider betegner prisen for den gjennomgående billetten som «lavest tilgjengelige pris» selv når to uavhengige billetter er billigere totalt sett.

– Dette mener jeg er villedende markedsføring, sier Thon.

Forbrukerombudet ber om svar fra SAS Braathens innen 23. november.