Energipolitikerne i Stortinget er forbauset over at navnespørsmålet har skapt så sterke følelser i kjølvannet av fusjonsplanene for Statoil og Hydro. Men både Tore Nordtun og tidligere olje— og energiminister Olav Akselsen står nå åpent frem i BT og ber regjeringen bestemme hvor skapet bør stå:

— Jeg er ikke det minste i tvil om at navnet må være Statoil, og det naturlig at selskapets største eier - staten - sørger for at det blir resultatet, sier Nordtun.

En god merkevare

— Det er unaturlig og unødvendig å lage et helt nytt navn. Statoil er i seg selv en så god merkevare at navnet må beholdes, lyder Akselsens kommentar.

En annen vestlending, Senterpartiets Rune Skjælaaen, gjør seg følgende refleksjoner:

— Jeg har inntrykk av at Hydro er redd for å bli «slukt» gjennom den nye fusjonen. Alt tatt i betraktning vil det være en farbar vei å beholde begge navnene og døpe selskapet «Statoil Hydro». Vi har

mange tilsvarende eksempler fra liknende fusjoner, som da Exxon Mobil ble dannet, sier Skjælaaen.

Bøyer seg for direktørene

Gunnar Kvassheim (V), som er leder i energi- og miljøkomiteen, har et tredje standpunkt. Han vil rette seg etter konsernsjefene Eivind Reiten og Helge Lunds eget ønske - at «barnet» skal få et helt nytt navn. Kvassheim begrunner det slik:

— Jeg har riktignok ikke noen sterke følelser omkring navnespørsmålet, men det har mye for seg å skaffe et navn som indikerer at det ikke bare er snakk om olje, men om et energiselskap i videre forstand.

— Hvorfor ikke begge navn, slik Rune Skjælaaen tar til orde for?

— Fordi selskapene vil det annerledes og er blitt enig om å finne et nytt navn, sier venstrepolitikeren.