Den 27 år gamle kvinnen fra Brønnøysund, som ble sterkt skadd da hennes tidligere samboer fredag kveld skjøt mot henne og dessuten drepte sin yngre bror, var utstyrt med voldsalarm.

Både Landsforeningen for Voldsofre og Politiets Fellesforbund betrakter dagens alarmsystem som avleggs, delvis på grunn av at mange av dem som er utstyrt med slikt apparatur ikke makter å få utløst alarmen når det oppstår fare.

I erklæringen fra den nye regjeringen er innføring av elektroniske fotlenker for voldelige menn gitt prioritet.

Rekker ikke alarmen

— Jeg vet selvsagt ikke hva som skjedde i Brønnøysund fredag kveld, men erfaringen gjennom flere år er at den som har slikt alarmapparat, rett og slett ikke får tid til å alarmere, sier Margit Lømo, leder i Landsforeningen for Voldsofre, til NTB.

Ellers er det mange årsaker til at alarmen ofte ikke blir aktivisert, sier Lømo:

— Ett forhold er at den som har slikt utstyr ikke har passet på å lade opp batteriene, et annet er at utstyret ikke er plassert slik at det er fort gjort å gripe til det, og for det tredje rekker ikke mange tidsnok fram til alarmknappen og ta seg tid til å vente for å oppgi hvor man er, sier Lømo.

På vegne av voldsofferforeningen har hun ivret sterkt for innføring av elektroniske fotlenker, og sier klart at nå må tanker om slikt utstyr bli til handling.

Ikke vente lenger

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund har ved flere anledninger uttalt seg meget positivt til at voldelige menn skal utstyres med elektroniske fotlenker.

— Jeg vil nødig trekke fram enkeltsaker når jeg skal kommentere dette behovet, men på prinsipielt grunnlag vil jeg si at det ikke lenger er noen grunn til å vente med å sette i gang et prøveprosjekt om dette, sier Johannessen til NTB.

Han viser til at det i regjeringens Soria Moria-erklæring er avklart behovet for det nye utstyret, som utløser alarm når for eksempel en voldsperson bryter et besøksforbud. Justisminister Knut Storberget (Ap) har satt i gang arbeid med sikte på et prøveprosjekt. Til Dagsavisen har statsråden sagt at teknologisk er dette en større utfordring enn den vanlige voldsalarmen, og derfor tar arbeidet litt tid.