– Det er helt klart at andre enn Tromsø-politiet må etterforske denne saken, sier Ståle Eskeland, professor i strafferett, til Aftenposten.

Han ser ingen praktiske problemer med å flytte hele drapsetterforskningen til et annet politidistrikt eller til spesialenheten for politisaker.

Normalt skal ansvaret for en etterforskning flyttes til et annet politidistrikt hvis egne polititjenestemenn er involvert, og Eskeland er redd for at det fort kan oppstå mistillit til politiet.

– Det er viktig at man har tillit til politiets arbeid. Når man, som i dette tilfellet, etterforsker en sak der ens egen kollega er siktet, kan det fort oppstå mistillit, mener Eskeland.

Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud mener at nabopolitidistriktene ikke har nødvendige ressurser til å foreta en drapsetterforskning.