• Hele Utlendingsdirektoratet (UDI) bør granskes med lupe. Der har byråkratene utviklet en praksis som gjør at de ikke lar seg styre av politiske signaler.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no

Det er sekretær i LO i Bergen og omegn, Per Rune Henriksen, som fyrer av denne kraftsalven mot byråkratiet i UDI.

Som tillitsvalgt for den lokale fagbevegelsen, har Henriksen (bildet) i en årrekke engasjert seg i asylsaker i Bergensregionen.

Blant annet har LO i Bergen vært en viktig støttespiller for støttegruppen som har engasjert seg for de seks forfulgte kvinnene som er bosatt i Bergensregionen som har søkt asyl på kjønnsbasert grunnlag.

Gjennom sitt engasjement i for asylpolitikken har Henriksen også fått innsyn i en rekke konkrete asylsaker.

Og Henriksen er ikke i tvil: I UDI har det utviklet seg en ukultur som har ført til at byråkratiet ikke lytter til politiske signaler.

Upåvirkelig — Det synes som om byråkratiet er upåvirkelige av de politiske føringer som er blitt gitt fra de ulike justis- og kommunalministere. De tar sine beslutninger på eget grunnlag, uavhengig av hva som er offisiell norsk politikk, sier Henriksen.

Han viser blant annet til at kommunalminister Sylvia Brustad det siste året flere ganger har understreket at kjønnsbasert grunnlag skal være asylgrunn.

— Men praksis viser at saksbehandlerne har unnlatt å ta hensyn til dette. Derfor må vi få en gjennomgang av hver enkelt sak slik at vi kan bli forvisset om at alle søknader blir vurdert likt og at søknader får en reell vurdering etter det retningslinjene som de politiske myndighetene har fastsatt.

LO i Bergen har involvert seg direkte i forfulgte kvinnenes sak gjennom flere støtteuttalelser.

Vil stå på Og Henriksen opplyser at LO vil støtte opp om de forfulgte kvinnens kamp inntil alle sakene er vunnet,

— Disse kvinnene slåss for livet og trenger vår moralske støtte. Alle har rett til opphold i Norge og vil ikke på noen måte godta at de ikke får opphold i Norge. Derfor vil gi dem støtte om de skulle bli nødvendig å få prøvet sakene deres for retten, sier Henriksen