Russlands ambassadør Julij Kvitsinskij ble onsdag ettermiddag innkalt til et ekstraordinært møte i Utenriksdepartementet. Der fikk han vite at Norge ser svært alvorlig på det russiske importforbudet.

— Vi gjorde det klart for ambassadøren at importforbudet må oppheves straks. Vi krever dessuten å få møte russiske veterinærmyndigheter i Moskva torsdag for å legge fram dokumentasjon på at fisk ikke kan representere noen smitterisiko for munn- og klovsyke, sier statssekretær Jan Bøhler i Utenriksdepartementet til NTB.

Mandag ble det kjent at Russland stanser all import av kjøtt, melk og fisk fra Europa. Årsaken er frykt for munn- og klovsyke. Norge eksporter sjømat til Russland for om lag 1 milliard kroner i året.

(NTB)