I brevet ber de om en redegjørelse for tildelingsbrevet han har sendt til Politidirektoratet om utsendelse av lengeværende asylbarn, og hvorvidt signalene som er blitt sendt ut har vært klare nok.

Som BT kunne avsløre tirsdag denne uken mottok aldri Politiets utlendingsenhet (PU) meldingen fra justisminister Anders Anundsen om at utsendelse av lengeværende asylbarn ikke lenger skulle prioriteres. I Stortinget tirsdag la Frp-statsråden seg helt flat og beklaget det som hadde skjedd. Samtidlig la han skylden på politidirektør Odd Reidar Humlegård for at styringssignalet aldri nådde ut til PU.

Først når Anundsens svar foreligger vil komiteen avgjøre om det skal åpnes sak. I så fall blir det åpen høring i Stortinget der både statsråden, politidirektøren og andre berørte vil bli innkalt for å forklare seg.

Styrte etter feile råd

Høyre og Fremskrittspartiet stiller seg ikke bak brevet fra kontroll— og konstitusjonskomiteen. Michael Tetzchner (H) begrunner dette med at justisministeren allerede har vært i Stortinget og beklaget, og at det da ikke er grunnlag for å be om mer informasjon i et brev.

— Men det er ikke umulig at Høyre vil stille seg bak et krav om høring senere, presiserer Høyres mann i komiteen.

Fra Høyre og Fremskrittspartiet har en skyldt på dem nedover i systemet. Blant er det blitt sagt at de politiske signalene var så klare at dette ikke burde skjedd. Ikke alle er enig i det. I dag skriver Aftenspostens politiske redaktør at signalene har vært utydelige. Nå vil altså kontroll- og kostitusjonskomiteen på Stortinget ha svar på om styringssignalene har vært for svake.

PU-sjef Kristin Kvigne klarte i alle fall aldri å få med seg at regjeringen ønsket å bremse på utsendelsen av lengeværende asylbarn. Tirsdag uttalte hun til BT at PU styrte etter styringssignalene fra de rødgrønne.

«Det stemmer at dette er våre overordnede prioriteringer,» skrev hun i en SMS til BT.

«Vi har altså ikke fått instruks om endring av praksis,» fortsatte hun.

Får ikke vite tallene

Spørsmålet alle nå stiller seg er om styringstabben til Anundsen har fått konsekvenser for antall utsendte barn. I SV, KrF og Venstre frykter en at barn som kan ha krav på opphold når nytt regelverk er på plass, faktisk kan ha blitt sendt ut.

BT var i kontakt med Justisdepartementet første gang mandag kveld. Tre dager senere har de fortsatt ikke klart å få fram informasjon om hvor mange såkalte lengeværende asylbarn som er blitt sendt ut. I Stortinget i går snakket statsminister Erna Solberg om at andelen av de som blir sendt ut som er barn har gått ned. Når det gjelder antallet er dette derimot helt ukjent.

I Politidirektoratet og Politiets Utlendingsenhet har de nå pålagt seg selv munnkurv i påvente av at politidirektørens rapport om hva som har skjedd foreligger.

kontroll 2.jpg
HÅVARD BJELLAND