— Ekstraordinære landsmøter bør selvfølgelig følge samme mønster som de ordinære landsmøtene. Så vidt jeg kan huske, har disse aldri vært lukket, sier Johan F. Kroepelien til Bergens Tidende.

Landsrådets leder, Niels-Christian Bang, uttalte i romjulen at han ikke så noen spesiell grunn til at media skulle ha adgang til det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen lørdag om en uke. Der skal det velges helt nytt styre etter at Magnus Stangeland & Co. ble presset til å stille plassene sine til disposisjon etter alt bråket i selskapet de siste månedene.

— Det vil være mer naturlig at media får tilgang til rapporten som det eksterne granskingsutvalget legger frem ut på våren, sa Niels-Christian Bang.

- Taler for åpenhet

Johan F. Kroepelien mener det ikke finnes hjemmel i Redningsselskapets lover for å stenge dørene.

— De spesielle forholdene som fremtvang det ekstraordinære landsmøtet, taler i aller høyeste grad for åpenhet. Selskapet er avhengig av å gjenvinne offentlighetens tillit. Det gjør vi ikke ved å lukke oss inne, påpeker Kroepelien.

Han ber nå i en henvendelse til landsrådets leder om at rådet må ta særskilt stilling fra sak til sak om pressen skal stenges ute.

Mye til for å stenge

— Det skal mye til for å stenge et slikt møte. Det bør i så fall ligge tungtveiende grunner bak en slik beslutning. Begrunnelsen må være tydelig, og et eventuelt unntak fra regelen må være høyst nødvendig. understreker en av nestorene i Redningsselskapet.

Kroepelien anmoder også om at valgkomiteens forslag til interimsstyre må gjøres kjent for landsmøtedelegatene og offentligheten i god tid før det ekstraordinære møtet.

Mange kandidater

Fristen for distriktsstyrene til å lansere styrekandidater er nå gått ut, og valgstyret vil bruke de kommende dagene til å finsikte kandidatene. Det skal ikke ha vært problemer med å få frem gode navn til å overta styringen på den skakkjørte skuten.

Johan F. Kroepelien har sammen med tidligere visepresident, skipsreder Atle Bergshaven, og Hans Herman Horn frontet deler av kritikken mot Magnus Stangelands regime. Bergshaven har sagt seg villig til å stille som presidentkandidat, og skal være av dem som ligger fremst i løypen hos valgstyret.