Årsaken er at Forsvaret presser hardt på for at valget skal falle på NH-90 som skal leveres til de nye fregattene og kystvaktfartøyene.

— Det eneste rette er å sette leveransen ut på anbud, sier administrerende direktør Arne Gytri i Aircontact-gruppen, som representerer Sikorsky i Norge.

Slik ser det ikke ut til å bli. Signaler Aircontact-gruppen har fått, tyder på at Justisdepartementet, som formelt er oppdragsgiver, ser ut for å lande på Forsvarets syn.

Ulovlig?

— Vi mener det er ulovlig i forhold til anskaffelsesloven. Derfor har vi klaget saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ETA, sier Gytri.

ETA har foreløpig valgt ikke å prioritere saken, fordi det ennå ikke er tatt noen formell beslutning fra norsk side om valg av helikoptertype.

Forsvaret hevder kjøpet av nye redningshelikoptre er unntatt fra anskaffelsesloven og anbud fordi det dreier seg om forsvarsinnkjøp.

— Det er vi uenig i. Det er tilfeldig at redningstjenesten er satt ut til Forsvaret. Dette er ingen militær anskaffelse, sier administrerende direktør Gytri.

Søksmål kan bli aktuelt

Sikorsky og Aircontact-gruppen vil følge saken nøye fremover. Om nødvendig er de beredt til å ta ut søksmål dersom oppdraget ikke blir satt ut på anbud. Den første stevningen ble avvist av Oslo tingrett fordi myndighetene ikke hadde bestemt seg.

  • Vi mener vi har en god vare å selge, men det er ikke det vesentligste. Det viktigste er at dette foregår på en renhårig måte. Hvis vi ikke blir valgt etter en anbudsrunde, har vi ingenting å klage på, sier Gytri.

Det var amerikanske Sikorsky som for over tretti år siden leverte Sea King-helikoptrene til den norske redningstjenesten. Nå er det et helikopter av typen S-92 fabrikken prøver å selge inn. I dag går det syv slike helikoptre i trafikk mellom Vestlandet og oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

Synergieffekter

Forsvaret mener det vil være klare fordeler og synergieffekter dersom redningstjenesten får de samme maskinene som Kystvakten og Kysteskadren. Forsvaret peker på at det blir enklere å skaffe reservedeler, mer praktisk med opplæring og rullering av mannskaper dersom samme helikoptertype blir valgt. Norge har en opsjon på levering av ytterligere ti europeisk-produserte NH-90-helikoptre. Den utløper like over nyttår.

— Vi har forståelse for at Forsvaret ønsker samme helikoptertype over hele fjølen, men bruksområdene er helt forskjellige, sier Arne Gytri i Aircontact-gruppen.

Han peker også på at den synkende dollarkursen gjør det sannsynlig at Sikorsky-helikoptrene blir vesentlig billigere enn NH-90-ene.

Ved siden av Sikorskys S-92, kan et tredje helikopter, Agusta Westland EH 101, også være aktuell som erstatning for de aldrende Sea King-ene. NH-90 er så nytt at det ennå ikke utprøvd som redningshelikopter. Det er de to andre typene.