IRINA LEE

De får støtte av flere organisasjoner, som mener Utenriksdepartementet må bli flinkere til å inkludere frivillige etter store katastrofer. I slutten av mai skal Justisdepartementet legge frem en stortingsmelding om nasjonal krisehåndtering. Meldingen vil ta utgangspunktet i rapporten fra Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia, den såkalte Reinåsrapporten, som ble lagt frem 20. april.

Ikke involvert

Nå har en rekke instanser gitt sine innspill til rapporten, og flere frivillige organisasjoner peker på at de i for liten grad ble involvert i hjelpearbeidet.

n Røde Kors skriver i sin høringsuttalelse at «flere frivillige organisasjoner tok kontakt med UD med ulike tilbud om assistanse innen sine spesialfelter. Dette ble i liten grad benyttet.»

n Sjømannskirken peker på tilsvarende svakheter. «Når det oppstår en kriseliknende situasjon, blir den ressurs Sjømannskirken ville kunne være for Utenrikstjenesten ofte glemt. Dette var også tilfelle i den innledende fase av flodbølgekatastrofen.»

n Norsk Folkehjelp er i utgangspunktet fornøyd med samarbeidet med UD, men peker på at det for fremtiden bør vurderes om frivillige organisasjoner bør få en rolle i den operative ledelsen av katastrofearbeidet.

Forsinket hjemtransport

Den norske bedriften Airline Management, som blant annet har spesialisert seg på å bygge om passasjerfly til ambulansefly, peker på at hjemtransport av nordmenn kunne vært effektivisert betraktelig.

Etter flodbølgekatastrofen tok det 5 døgn og 2 timer å få norske pasienter hjem. Det er mellom 36 og 84 timer tregere enn sammenliknbare land, mener Airline Management.

«Det kunne stått et «flygende hospital» på flyplassen i Phuket mindre enn et døgn fra katastrofen ble kjent», skriver selskapet i sin høringsuttalelse.