Fredag skriver A-magasinet om Anni Rachmawati Godager (34) som i august ble drept på Nav Grorud, skriver Aftenposten.

26-åringen som er siktet for drapet, har ifølge politiet tidligere vært truende, psykotisk og voldelig.

Det visste ikke Godager da hun møtte ham 5. august i år. Hverken helsevesenet eller politiet har opplysningsplikt overfor Nav, og de ansatte vet ofte ikke hvilken bagasje brukerne har med seg.

Nav-direktør krever endring

Nå ønsker Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i Nav, å endre regelverket.

Han vil ikke kommentere 26-åringens sak direkte, men innrømmer likevel problemstillingen som den reiser: Nav vet ofte ikke hvilke klienter som kan være ustabile og farlige. Han mener Nav må få mer informasjon fra andre instanser i offentlig sektor.

— Det er en utfordring at det ikke uten videre gis opplysninger fra helsevesenet, heller ikke når det gjelder farlige brukere, sier direktøren.

Det blir stadig flere alvorlig psykisk syke mennesker i Norge, noe som fører til et tøffere press på Nav, mener han.

— Jeg treffer mange ansatte som sier de opplever at de er blitt primærkontakten for personer med psykiske psykiatriske problemer. Det er en type kontakt som Nav egentlig ikke har nok helsekompetanse til å håndtere, sier Gudbjørgsrud.

Selv om han etterlyser mer informasjon, understreker han at personvernet også må tas alvorlig.

— Folk kan ha vært syke og blitt friske uten at det skal hefte ved dem senere, sier direktøren.

«Vi er sikkerhetsnettet til folk»

Også Godagers nærmeste leder, Hanne M. Jacobsen, etterlyser mer informasjon.

— Det er ikke all helseinformasjon som skal være tilgjengelig for oss, men der det eventuelt er gjort en farlighetsvurdering et annet sted, skulle jeg ønske at vi visste det. Vi er sikkerhetsnettet til folk. Det er her de kommer, også de som er veldig, veldig syke, sier hun.

— Men det er et følsomt tema. For man skal ikke bli stemplet, legger hun til.

Vil vurdere metalldetektorer

Etter drapet satte Nav ned en arbeidsgruppe som nå skal gå gjennom sikkerheten og finne mulige tiltak.

Gudbjørgsrud, som blir en av dem som får det avgjørende ordet, understreker at han ikke har fasiten, men forteller likevel at metalldetektorer er at tiltakene som vil bli vurdert.

— Det et dilemma for Nav om man skal ha åpne og tilgjengelige kontorer, eller om vi skal ha fysiske hindringer som pleksiglass og metalldetektorer, sier han.

Detektorer er et tiltak som også Annis enkemann, Are Godager, etterlyser.

— Da ville man oppdaget at gjerningsmannen hadde kniv. Vi vet jo at folk går med kniv, til og med håndvåpen, sier han.

Huitfeldt stiller ikke til intervju

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) hadde ikke mulighet til å stille til intervju for å svare på Aftenpostens spørsmål. Hun sendte imidlertid en e-post:

«Jeg vet at sikkerhet for brukere og ansatte er viktig for Arbeids- og velferdsetaten», skriver Huitfeldt, som deretter ramser opp en rekke sikkerhetstiltak som finnes har allerede i dag.

«Når det er sagt, mener jeg det er behov for tiltak som styrker sikkerheten ved Nav-kontorene ytterligere. Jeg ba derfor tidligere i høst Arbeids- og velferdsdirektoratet om å foreta en gjennomgang for å vurdere sikkerhetstiltak. Hele sikkerhetsarbeidet blir gjennomgått på både kommunal og statlig side», skriver arbeidsministeren.

Redd det blir prat og lite handling

Are Godager er på sin side redd for at det bare skal bli med politikernes prat.

— Det er alltid snakk. Selv etter en rekke alvorlige hendelser, skal det fortsatt snakkes. Men det skjer ingenting, sier Are.

Tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud.
OLAV OLSEN