• Stans hele Sellafield-anlegget! krever Ingebrigt S. Sørfonn. Han krysser fingrene for at flertallet i KrF erklærer seg enig seinere i dag.

OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no StjørdalDet er imidlertid slett ikke sikkert at stortingsrepresentanten fra Fitjar får det som han ønsker på Kristelig Folkepartis landsmøte som pågår nå. Atomforurensningen fra Sellafield er bare ett av flere hundre temaer som debatteres når det nye stortingsprogrammet skal vedtas.Sentralstyret nøyer seg med å kreve "betydelig reduksjon" av atomavfallet fra anlegget. Men dette er slett ikke nok for Sørfonn. Han sier til Bergens Tidende at utslippene fra Sellafield er den mest akutte miljø— og helsetrusselen vi har. Lite våken - Regjeringen er ikke våken og aktiv nok for å påvirke og stille krav til den britiske regjeringen. Hele Oslofjorden må vel forurenses før den reagerer! sier han. Første dag av landsmøtet var preget av stor indre harmoni, og en rekke flengende angrep på Arbeiderparti-regjeringen.KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland lover for det første kamp på kniven hvis regjeringen gjør det minste forsøk på å svekke kontantstøtten. I en timelang tale ergret hun seg blant annet over at Arbeiderpartiet fra første dag har sådd tvil om kontantstøtteordningen. Men Jens Stoltenberg behøver ikke prøve seg, advarte hun. KrF vil slåss for at foreldrene skal få beholde den valgfriheten de fikk da kontantstøtten ble innført. "Viktige seire" KrF-lederen understreket at samarbeidet mellom sentrumspartiene har gitt viktige seire også etter at Bondevik-regjeringen gikk av i fjor vår. Men hun unnlot å nevne eksempler på slike seire.