Det er CalEnergy Minerals LLC i California som har framsatt erstatningskrav overfor Kværner. Kontrakten det dreier seg om, ble inngått av Kvaerner Engineering & Construction (E&C) i september 1998. Ifølge en pressemelding fra Kværner er det uvisst hvilken innvirkning konflikten vil ha på 2001-resultatet for E&C. Ifølge Kværner designet CalEnergy anlegg og produksjonsprosess og Kværner mener de utførte oppdraget i henhold til kundens instrukser. Det ferdige anlegget produserer imidlertid ikke på det nivået som var forutsatt. CalEnergy har derfor fremsatt et erstatningskrav overfor Kværner på 65 millioner dollar. Tar ikke ansvar Kværner er av den oppfatning at selskapet ikke kan holdes ansvarlig for feil og mangler i prosessteknologien som ble designet og spesifisert av kunden. Det pågår for tiden forhandlinger mellom Kværner og CalEnergy. Dersom partene ikke kan enes, vil Kværner ta ut et voldgiftssøksmål mot CalEnergy med påstand om at CalEnergys krav avvises og samtidig fremme et motkrav på rundt 25 millioner dollar. Prosjektet er dekket under Kværners ansvarsforsikring. Kværner venter at svakere resultat for E&C, samt dårligere markedsforhold i USA, vil svekke konsernets resultat for 2001.