Politiets Fellesforbund foreslår å løse politikonflikten ved å gi betjentene 2,5 timer lenger arbeidsuke – og 94.000 kroner mer i lønn.

Det er i et under hånden-notat til justisminister Knut Storberget (Ap) at forbundet foreslår denne løsningen, skriver VG.

Vil ikke kommentere

Denne løsningen vil koste Staten over 500 millioner kroner. Dette vil gi rundt 94.000 kroner mer til 6.500 polititjenestemenn med høy arbeidsbelastning, ifølge forbundet.

– Dette er en kompensasjon for at en jobber lengre uke og at det blir gjort et stort unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, sier forbundsleder Arne Johannessen. Justisdepartementet vil ikke kommentere innspillet, og har sendt det videre til Fornyings— og administrasjonsdepartementet (FAD) fordi det omhandler lønn.

– Må vente

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys mener kravet må vente til vårens lønnsoppgjør.

– Det er UNIO, som forhandler på vegne av Politiets Fellesforbund, som skal fremme eventuelle krav når det gjelder polititjenestemennene, sier Grande Røys.

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, vil gi politibetjenter 94.000 kroner i lønnshopp.
Håkon Mosvold Larsen