Lektorer har i snitt 380.000 kroner i årslønn. Altfor lite, mener Akademikerne.

— Nå er det på tide at lærere med lengst utdanning prioriteres i lønnsoppgjøret, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen i Akademikerne kommune.

Frykter for rekrutteringen

Da mellomoppgjøret for kommunesektoren startet i går, presentere Knudsen sine krav overfor Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS): Minst 40.000 kroner mer til alle lektorer i årets oppgjør.

— Nå må det tas grep for at de gruppene som er kommet ekstremt dårlig ut skal få bedre uttelling, sier Knudsen.

Han mener at praksisen med å gi lavlønnstillegg og flate kronetillegg har ført til at de med høyest lønn taper lønnskampen. På sikt frykter han at rekrutteringen til læreryrket kan bli svekket som følge av lønnsvilkårene.

— Hvis lærerlønningene fortsetter å bli fremstilt negativt, vil det ikke lenger være attraktivt å velge det yrket. Gjennomsnittsalderen for lektorer er allerede høy, og dette kan bli et enda større problem om ti år, sier Knudsen.

Mens Akademikerne kjemper innbitt for lektorene, håper Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland å få mer til samtlige lærere.

— Lærerne har hatt en mindrelønnsutvikling i forhold til resten av kommunal sektorer. Vårt krav er 50.000 kroner mer over de neste oppgjørene, sier Hjetland, som i kommuneoppgjøret også er forhandlingsleder for Unio.

Lite å gå på

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) peker på at det er relativt lite som skal fordeles i dette mellomoppgjøret. Allerede i fjor ble det avtalt tillegg for 2007 som tilsvarer en lønnsvekst i underkant av 4 prosent. Forhandlingsresultat på 4,5 prosent fra frontfaget før påske ligger som en rettesnor for de øvrige forhandlingene, og dermed er det ikke så mye å gå på, mener KS.

— I årets oppgjør er vi nødt til å signalisere bedre at vi også er interessert i å rekruttere arbeidstakere med lengre utdanning, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes.

— Ettersom dette er et mellomoppgjør, blir det vanskelig for oss å prioritere enkeltgrupper, legger han til.

Også YS og LO fremmet krav på vegne av de kommuneansatte i går. LOs hovedkrav er økt kjøpekraft og at kommuneansatte må ha samme lønnsutvikling som arbeidstakere i andre deler av arbeidslivet, mens YS primært ønsker et lønnsløft for fagarbeidere i kommunen.

Partene skal møtes igjen 24. april, og forhandlingsfristen er 30. april.

LØNNSTAPERE: Akademikernes forhandlingsleder, Ole Jakob Knudsen, mener lektorene har tapt lønnskampen de siste årene. Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundes (i forgrunnen), gir ingen løfter om å innfri kravet om 40.000 kroner mer i året.
Bjelland, Håvard