— De bør settes i et fond for å sikre at Norge deltar i utviklingen av nye jagerfly, og senere kan gjøre innkjøp. Jeg utfordrer Ap, Høyre og sentrumspartiene til å støtte opprettelsen av et slikt fond allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Hagen til NTB.

- Slutt på usikkerheten Ved å opprette et eget fond for utvikling og innkjøp av jagerfly vil det også bli slutt på den usikkerhet som råder i Forsvaret når det gjelder den fremtidige virksomheten fordi det vil foreligge en forutsigbar plan, mener Hagen. Frp mener det er behov for å kjøpe 60 nye jagerfly, mens regjeringen har foreslått 48.

Hagen mener debatten om hvorvidt Norge har råd til å kjøpe nye jagerfly er uinteressant. Han viser til at pengene stort sett skal brukes utenlands og dermed ikke vil skape økt press i norsk økonomi, og at 30 milliarder kroner ikke er mer penger enn Norge har fått i ekstra inntekter til staten gjennom petroleumsvirksomheten i år.

— I tillegg skal de brukes i et 10 - 20 års perspektiv, sier Carl I. Hagen.NTB

USIKKERHET: Ved å opprette et eget fond for utvikling og innkjøp av jagerfly vil det også bli slutt på den usikkerhet som råder i Forsvaret, mener Carl I. Hagen. Arkivfoto: Scanpix