Da ankesaken etter Munch-ranet startet tirsdag, varslet aktor, statsadvokat Elisabeth Ramstad, at det vil bli lagt ned påstand om at de tiltalte må betale drøyt 1,5 millioner kroner i erstatning til Oslo kommune for utbedring av skadene på maleriene. Det vil også bli lagt ned påstand om at de tiltalte betaler en erstatning på 1.275.000 kroner til Munch-museet for tapte inntekter.

I Oslo tingrett ble to av de domfelte dømt til å betale 750 millioner kroner i erstatning til Oslo kommune innen 14 dager. Beløpet tilsvarer verdivurderingen av de to kunstskattene «Skrik» og «Madonna» som da var på avveie. (©NTB)