Totalt krevde Statens innkrevingssentral (SI) inn over 2,9 milliarder kroner til statskassen og andre statlige oppdragsgivere i fjor. Beløpet er hele 700 millioner kroner mer enn i 2005.

– Årsaken til det gode resultatet er blant annet at vi i 2006 begynte innkrevingen av rettsgebyr. Videre ga innkrevingen av bøter og inndragninger et godt resultat som følge av økning i kravmengden, spesielt når det gjelder forelegg fra automatisk trafikk kontroll, sier direktør Per Waage i SI.

Han mener innkrevingssentralen også har vært effektive i innkrevingen av misligholdte studielån.