Krevde Grønnerød frikjent

— Lars Grønnerød skulle skaffe våpen. Han var bare et redskap som ikke visste at tre mennesker skulle drepes, sa hans forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, i sin prosedyre.

Fredag var siste dag i Orderud-saken, som sluttet som den begynte: Alle skylder på alle. Neste fredag faller dommen i det som har vært en av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker. Aktoratet har bedt om 21 års fengsel for de fire tiltalte, forsvarerne ber om full frifinnelse for samtlige.

Nå er det opp til dommerne Lars Grønnerøds forsvarer var den siste som prosederte i saken som har pågått i ni uker.

Nå er det opp til å dommerne å nøste trådene for å finne ut hvem som drepte eller medvirket til å drepe de tre personene i kårboligen på Orderud i pinsen for vel ett år siden.

Ikke lille julaften Orderud-drapene ble ikke planlagt lille julaften, slik Kristin Kirkemo Haukeland hevder, men mye før, hevdet Lars Grønnerøds forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik i sin prosedyre.

Forsvareren til Haukelands tidligere kjæreste mener at en rekke forhold viser at Haukeland sammen med Per og Veronica Orderud planla drapene allerede sommeren 1998, uten at Lars Grønnerød visste om det, og at planleggingen deres fortsatte utover våren 1999. Han hevdet drapene var en pakt mellom flere personer, og at måten Kristian Magnus Orderud ble drept på - nærmest rituelt - viser at det ikke var snakk om et leiemord, men et mord som inneholdt masse følelser.

Ikke motiv Lars Grønnerød hadde ikke noe motiv for å drepe; han kjente ikke de drepte, hadde ikke noe uoppgjort med dem, sa Sørvik. Lars var bare en brikke i et større spill, et spill som dreide seg om tvisten på Orderud gård, hevdet Sørvik: Uten Per og Veronica ville det ikke vært noen drap, og uten deres initiativ ville heller ikke Lars ha foretatt seg noe som helst, hevdet forsvareren. Lars fikk ikke vite mer enn det han måtte for å skaffe våpen, sa Sørvik.

— Skal Lars dømmes til 21 års fengsel på bakgrunn av det Kristin har fortalt om drapsplanlegging lille julaften? For det er kun hennes forklaring på dette punktet som kan felle ham. Jeg vil påstå at bevisførselen har vist at det er rimelig tvil om drapsplanleggingen fant sted denne dagen. Derfor legger jeg ned påstand om at Lars Grønnerød frifinnes.

-Attentatet et drapsforsøk Sørvik mener det særlig er én uttalelse som viser at drapene på Orderud gård ble planlagt allerede sommeren 1998:

— Kristin skal ha sagt at hun ikke lot bomben under Anne Orderuds bil gå av 15. juli fordi hennes mann Per Paust, ikke kom ut i bilen sammen med henne. Målet var at begge skulle drepes, for da ville ikke Per og Annes foreldre ha to arvinger å slåss om. Dette er helt åpenbart. Arvestriden hadde løst seg helt naturlig, for da ville det ikke lenger være noen grunn til å kjøre gårdstvisten, for i en slik situasjon ville Per arvet alt likevel. Attentatet var det første drapsforsøket, hevdet Sørvik.

Magasinet Sørvik hevdet at magasinet som ble funnet hjemme hos Grønnerød kan være plassert der av Haukeland fordi hun hadde nøkler til Grønnerøds leilighet og fordi vitner har hevdet at hun har vært i leiligheten uten at Grønnerød var til stede. Kripos mener magasinet som ble funnet hos Grønnerød satt i et av drapsvåpnene, men Sørvik fremsatte i sin prosedyre en teori om at 40.000 andre magasiner kan ha sittet i drapsvåpenet. Dette fordi de karakteristiske sporene som ble funnet på magasinet hos Grønnerød, også kan ha blitt dannet under produksjonen av 40.000 andre magasiner av samme type.

— Så lenge vi ikke har funnet drapsvåpenet, kan vi ikke med sikkerhet fastslå at magasinet som ble funnet hos Lars, faktisk satt i drapsvåpenet, sa Sørvik.

Han la også til at Kripos' våpenekspert i retten har sagt at det ikke finnes rutiner for noen sikker identifikasjon av magasiner.

Våpenbyttet Sørvik mener at det finnes en mengde bevis på at Grønnerød den 3. april leverte Per Orderud sin revolver kaliber .38, som senere har vist seg å være et av drapsvåpnene. Han pekte på at både vitneutsagn og tekniske bevis bekrefter et våpenbytte. Men det fellende beviset på at våpenbyttet har skjedd, mente han er tekstmeldingene som Per og Veronica Orderud sendte Grønnerød samme dagen byttet fant sted:

— Ekteparet sendte Lars tekstmeldinger, det hadde de ikke gjort før. Dette viser at denne dagen var en viktig dag i deres liv. Etter dette ble det dødt - dødt. Per og Veronica ringte ikke Lars mer. De hadde ikke lenger behov for redskapet Lars.NTB

IKKE MOTIV: Lars Grønnerød hadde ikke noe motiv for å drepe; han kjente ikke de drepte, hadde ikke noe uoppgjort med dem, hevdet advokat Steinar Wiik Sørvik. Foto: Scanpix