Det har Høyesterett bestemt, og denne fastsettelsen av verdien av stranden kan få følger for alle som har investert store beløp i bolig— eller landstedseiendommer, skriver Dagens Næringsliv.

I 1979 kjøpte Olav Brekke strandeiendommen av Sonja Henies dødsbo. I 1985 regulerte Asker kommune Brekkes strandsone og flere andre tilstøtende områder til friområde. Men fordi tilgangen til Brekkes strandparsell ikke ble som forutsatt, besluttet kommunen i 1997 og ekspropriere eiendommen.

Ifølge Høyesterett spiller det ingen rolle hvor mye man har betalt for en eiendom med egen strand.

Regulerer kommunen et område til friluftsformål, og deretter beslutter å kjøpe stranden, får ikke grunneieren erstatning for annet enn et "ubebygd friområde".

Brekke mener verdien på de 2,6 målene som kommunen har ekspropriert er 20 millioner kroner, men ifølge domstolen skal kommunen ikke betale mer enn 58.000 kroner for området. Olav Brekke er ifølge Dagens Næringsliv den første som har fått oppleve den nye praksisen.

Beslutningen i Høyesterett og Borgarting lagmannsrett vil trolig gjøre det langt billigere for kommunene å sikre seg attraktive strandområder fra private grunneiere.

NTB