Rusta med tre kvinnelege vitne «som kjenner Medhaug» ynskjer advokat Hege Salomon i Oslo at førstestatsadvokat Harald L. Grønlien bør kunne ta ut tiltale mot Medhaug «på direkten».

Alternativt bør etterforskinga gå vidare, meiner advokaten.

Ikkje klart måndag

Statsadvokaten i Rogaland mottok i går ein klage frå advokat Salomon som representerer kvinna som påstår å ha vore utsett for valdtekt.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien vurderer nå om saka skal leggast vekk, eventuelt på kva grunnlag, eller om det er grunnlag for vidare etterforsking for seinare påtaleavgjerd.

Grønlien hadde planlagd å ha ei avgjerd i saka klar før fylkesstyremøtet i Rogaland KrF måndag ettermiddag. Men etter at den nye klagen dumpa inn på telefaksen i 12-tida i går, var han usikker på om det er realistisk:

— Slik eg ser det nå, er det neppe realistisk å ha ei avgjerd innan måndag, seier Grønlien til BT.

Klage og «motklage»

Fredag 1. august klaga advokat Bjørn O. Vikse på vegner av Jan Birger Medhaug til statsadvokaten over avgjerda frå politiet av 18. juli om å legge saka vekk på grunn av mangel på bevis.

I går torsdag, leverte så advokat Hege Salomon ein «motklage» på vegner av kvinna som hevdar at ho vart utsett for valdtekt av Medhaug for ti år sidan.

Ifylgje Salomon har ho nye opplysningar som skal underbygge og styrke påstandane mot Medhaug.

Ho opplyser at tre kvinner har kontakta henne etter at politiet la vekk saka mot Medhaug. Desse tre vitnene har ifylgje Salomon ingen opplysningar om den påståtte valdtekta som Mehaug vart meld for. Derimot skal dei ha opplysningar om Medhaug.

Salomon omtalar overfor NTB dei tre som «karaktervitne» som skal kunne styrke truverdet til kvinna som opptrer som fornærma.

— Dei kan kome og be om avhøyr av all verdas vitne. Ingen vil kunne kaste lys over dei forhold som skal vere påtalemakta sitt avgjerdstema eller grunnlag, seier advokat Bjørn O. Vikse til Bergens Tidende.