Mulla Krekar må betale saksomkostningene.

Det var i et TV 2-intervju 23. oktober i fjor at Fremskrittspartiets leder i et utbrudd kalte Krekar terrorist. Dette utsagnet ville mullaen ha kjent dødt og maktesløst. Krekar krevde også at Hagen skal betale ham erstatning etter rettens skjønn.

Hagen har fått rettens medhold i at utsagnet ligger innenfor grensene til ytringsfrihet.

HAGEN VANT: Mulla Krekar og Carl I. Hagen hilser på hverandre i Oslo tingrett.
SCANPIX