Mulla Krekars advokater tror ikke på forlik i ærekrenkelsessaken mullaen har anlagt Hagen, melder NTB.

— Tok det tungt

Det var i et TV 2-intervju 23. oktober i fjor at Fremskrittspartiets leder i et utbrudd kalte Krekar terrorist. Dette utsagnet vil mullaen ha kjent dødt og maktesløst. Krekar krever også at Hagen skal betale ham erstatning etter rettens skjønn.

— Han tok uttalelsen svært tungt. Dette dreier seg om Krekars ære, sier advokat Brynjar Meling til VG Nett.

Hagen mener på sin side at hans utsagn i TV 2 ligger innenfor de grensene som loven setter for ytringsfrihet. Han viser blant annet til Grunnlovens paragraf 100 og til artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

— Jeg har ingen tro på forlik, men retten vil trolig forsøke det, sier Arvid Sjødin til NTB. Hans kollega, advokat Brynjar Meling, vil føre ordet for mulla Krekar i tingretten, mens advokat Trond Hatland representerer Hagen.

- Terrorist

Carl I. Hagens utbrudd i TV 2 kom som reaksjon på et intervju med Krekar i NRK-programmet Brennpunkt, der Krekar ikke ville fordømme terrorangrepene mot tvillingtårnene i New York 11. september 2001.

— Vi har hatt en ledende terrorist boende i landet i årevis. Nei, det er grenser for hva vi bør godta, og jeg akter å forfølge denne saken og sende en grundig spørsmålsrunde til regjeringen, sa Hagen til TV 2.

Det er ordet "terrorist" mulla Krekar ønsker erklært dødt og maktesløst.

KREVER ERSTATNING: Mulla Krekar har gått til sak mot Carl I. Hagen. Her håndhilser de to på hverandre i retten i dag.
SCANPIX