EINAR OLSEN, NTB

Under rettsmøtet lørdag der Økokrim ba om fire uker i varetekt, kom det ifølge forskjellige kilder frem at det nye grunnlaget for siktelsen er taler og foredrag mulla Krekar har holdt på internett den siste tiden. Talene skal ha inneholdt kodete beskjeder til terrorgrupper rundt om i verden, mener Økokrim.

— Jeg kan ikke si noe konkret på grunn av min taushetsplikt, men denne nye Krekar-saken handler om religionsfrihet og ytringsfrihet, sier Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling.

Krekar-Hagen

Og mens dommer Hans Bloch-Hoell brukte helgen til å vurdere materialet fra det fem timer lange fengslingsmøtet lørdag, jobbet hans kollega, tingrettsdommer Carl August Heilmann, med å utforme dommen i injuriesaken mellom mullaen og Frp-formann Carl I. Hagen. Den dommen skal avsies i midten av januar.

Også den saken handler om ytringsfrihet. Hagen mener han må ha rett til å kalle Krekar en terrorist mens Krekar hevder at da må Hagen bevise at han har brutt de norske terrorlovene.

— Den saken jeg sammen med to meddommere skal avsi dom i, er en privat straffesak. Vi vil bygge dommen på det som kom frem under selve rettssaken, og kan ikke trekke inn forhold som hører hjemme i en straffesak, sier Heilmann.

Han avslår å se Krekar-sakene i et større perspektiv, selv om han innrømmer at problemstillingen er interessant.

Uryddig

I saken mellom Hagen og Krekar forklarte både førstestatsadvokat Erling Grimstad og mulla Krekar seg for åpen rett. Grimstad opplyste at terrorsiktelsen mot Krekar var frafalt og mullaen forklarte seg detaljert om de angivelige selvmordsaksjoner hans fiender i Nord-Irak mente han hadde utsatt dem for.

Så detaljert forklarte Krekar seg at han ikke la det minste skjul på at det var for å skremme sine fiender en angivelig selvmordsbomber uten utløser var gått inn i fiendens leir.

Siktelsen mot Krekar denne gang viser til de samme forhold som tidligere, men det er kommet frem nye forhold som sterkere underbygger siktelsen basert på flere paragrafer i den norske straffeloven.

Krekars forsvarer innrømmer at dette blir det rene rettskaos på ny, men opplyser at han forsøkte å stanse saken mot Carl I. Hagen i påvente av at Økokrim skulle gjøre seg ferdig med sin etterforskning. Denne begjæringen om å stanse en sak som Krekar selv har reist, ble imidlertid avvist av retten.